Zoek

13 Mar - buitenDIENST voor wie binnen moet blijven

Scouts en Gidsen Vlaanderen zouden geen scouts of gidsen zijn als we in moeilijke tijden aan de zijlijn blijven toekijken. Tijdens de komende periode met corona dichtbij, zijn ongetwijfeld heel wat mensen bang, onzeker en alleen. We nodigen daarom individuele leiding uit aan te sluiten bij plaatselijke online initiatieven om met vrijwilligers hulp te bieden aan wie ziek is of tot een risicogroep behoort en eenzaam is. Dat kan op veilige manier door inkopen of telefonisch een babbel te doen. Als er in je buurt nog geen initiatief van die aard is kan je overwegen om via internet zelf een netwerk op te zetten waarmee je - zonder zelf bij mensen in huis te gaan of fysiek contact - persoonlijk als scout toch buiten een dienst kan bewijzen voor wie binnen moet blijven. #scoutmoedig 

Het spreekt vanzelf dat je hier geen gezamenlijke activiteit van maakt die buiten de lijnen kleurt van wat nu toegelaten is.

Verzekerbaarheid van #buitenDIENST

Enkel bij hulpverlenende initiatieven die georganiseerd en gecoördineerd worden vanuit van een scoutsgroep, blijft leiding verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen via Ethiasvoor lichamelijk letsel, rechtsbijstand en BA (niet voor ziekte of persoonlijk materiaal). Scouts die los van hun groep als vrijwilliger individueel meewerken aan een hulpverlenend initiatief, dienen hiervoor via #VlaanderenHelpt zelf een persoonlijke verzekering te voorzien. 

Opvang van kinderen

kinderoppas stopgezet! Het aanbod om vanuit scouting oppas of babysit te voorzien VERVALT tot nader order omdat deze service niet meer verzekerbaar is buiten familieverband onder hetzelfde dak. We vragen dus om hier geen nieuwe opdrachten aan te nemen en lopende engagementen met gezinnen af te ronden.

Afhaalmaaltijden 

Take-out organiseren, al dan niet als vervanging van restaurantdagen is géén goed idee. Enkel indien het voedsel voor deze activiteit reeds aangekocht was en anders verspild zou worden, kan het, mits uiterst strikte hygiëne voorschriften bij de maaltijdbereiding en bezorging. Nieuwe acties opzetten en organiseren kan in de huidige omstandigheden niet.


Het overwegen waard? 

de verbondsleiding

 

Jan Van Reusel

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be