Zoek

31 Mar - Plan A blijft: we gaan onverminderd voor een zomer vol gewone scoutskampen

In pers en media wordt stilgestaan bij het al dan niet kunnen doorgaan van komende zomerkampen. Samen met andere jeugdbewegingen houden we als richtsnoer het uitgangspunt aan dat de omstandigheden rond corona naar de zomer toe dermate kunnen evolueren dat alle binnenlandse kampen zoals gepland mogen doorgaan. Zo wordt ook vermeld: "Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen stellen zich voorlopig afwachtend op in verband met de zomerkampen, maar raden de groepen wel aan om de voorbereidingen van de kampen voort te zetten. "Het is zeer belangrijk om de kinderen en jongeren hoopvol te stemmen naar de zomer toe en de kampen te blijven voorbereiden ..."

Stellen we ons daarmee voldoende wendbaar op indien gewone kampen verderop misschien onrealistisch zouden blijken? Niets belet ons voorzichtig creatief na te denken over mogelijke alternatieve scenarios; al blijft het onze aanbeveling om nu vooral met blik vooruit op een zonnige zomer verder te werken richting scouts- en gidsenkamp ...

Wanneer we moeten inspelen op eventueel gewijzigde maatregelen, zal dit steeds worden afgestemd met de hele sector van het jeugdwerk. Check alvast onze richtlijnen voor binnen- en buitenlandse kampen!

 

Jan Van Reusel

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be