Zoek

15 Apr - Update: corona & scouting in de zomer

De recente (her)formulering door de Veiligheidsraad van maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, maken duidelijk dat alle beperkingen op activiteiten met scouts en gidsen worden verlengd tot 3 mei.

Naar het zomerseizoen toe is er voorlopig 'geen nieuws goed nieuws' voor de zomerkampen anno 2020. De hoop blijft dat deze pandemie geen schaduw zal werpen over onze komende kampen onder de zon. Tot nader order blijven we dan ook inzetten op voorbereiding van kampen zoals gepland. We zullen wendbaarbeid en veerkracht tonen om ons programma creatief aan te passen, zodra veiligheid en gezondheid dit vragen maar in afwachting lopen we niet vooruit op alternatieve oplossingen. Eventuele herziening van onze kampzomer zou alleszins kaderen binnen afspraken met de brede sector van jeugdbewegingen. In dat verband trekt Scouts en Gidsen Vlaanderen overigens een scoutmoedige kaart met een open brief door onze verbondscommissaris Wim Verschueren, die pleit voor erkenning van de opvoedende meerwaarde van scoutskampen.

Voor Herfstontmoeting ziet het er minder gunstig uit. Het afgelasten van massa-evenementen & festivals tot 31 augustus plaatst een vraagteken bij de organisatie van HO'20 zolang onzekerheid bestaat over criteria zoals maximum toegelaten deelnemers. We interpreteren met de nationale leiding de verse richtlijnen, bekijken de opties en communiceren hier zo snel mogelijk verder.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be