Zoek

09 May - www.verbonds(be)raad.be

Op zaterdag 9 mei 2020 werd de allereerste online verbondsraad gehouden in de geschiedenis van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Behalve de statutaire plichtplegingen als algemene vergadering, gaf deze bijzondere zitting ook een boost aan wat de ruggengraad is van de structuur in onze jeugdbeweging: verkiezingen in gouwen en districten werden bekrachtigd, nieuwe verbondsmedewerkers benoemd, een nieuw jaarthema in stelling gebracht en de beleidsnota naar de overheid voor een komende periode wordt volop in de steigers gezet.

Goed om weten:

Naar goede gewoonte werd voor volgend werkjaar het lidgeld geïndexeerd naar 34,00 EUR, halfjaarlijks 17,00 EUR, het verminderd lidgeld blijft 10,00 EUR.

'We geloven in iets meer': In lijn met het actief pluralistisch profiel van Scouts en Gidsen Vlaanderen, kunnen voortaan 'zingevingsassistenten' worden aangesteld, die een raad of commissie bijstaan in zingevende taken. Zij ondersteunen dan vanuit een welbepaalde levensbeschouwing of vanuit neutrale expertise scouting in het verwezenlijken van actiefpluralisme in onze pedagogiek. 

Als appreciatie voor het huidige jaarthema werd deze zitting opgevrolijkt door heel wat scoutmoedige selfies; die behoren - buiten stiekem gedeelde posts op sociale media - tot het collectief geheugen voor al wie deelnam.  

Pieter Lauwers sprak als verbondvoorzitter namens het bureau, middenin de ondenkbaarheid van deze situatie, waardering en dankbaarheid uit voor al het engagement en doorzettingsvermogen. Het siert iedereen die leidinggevend is binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen dat ook in deze ongewone omstandigheden het doel van scouting op alle niveau's vooropgesteld blijft staan.

Voor Pieter Verberck was het een laatste verbondsraad na drie jaar in de rol van verbondsbeheerder; er wordt uitgekeken naar opvolging voor deze functie als vrijwilliger verantwoordelijk voor logistiek en financieel beleid binnen de nationale werking van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be