Zoek

22 May - Op kamp!

Eén kreet; wat een opluchting. De Veiligheidsraad zette vandaag na lang beraad het licht op groen voor de zomerkampen van onze jeugdbewegingen. Daarmee gaat na twee maanden twijfel en geduld een schok van blijdschap door onze wereld van scouts en gidsen. De hoofdpunten:

  • Alle leden, leiding en foeriers kunnen deze zomer, als ze voldoen aan enkele gezondheidsvoorwaarden, in principe overal in België op kamp.

  • De kampen zullen zich moeten organiseren in bubbels van 50 deelnemers (leiding + leden) met duidelijke hygiënerichtlijnen op het terrein en afspraken over verplaatsingen en contacten binnen of buiten de bubbel.

  • De activiteiten op kamp zullen speels, uitdagend, sportief en creatief mogen zijn, eigen aan scouting, als we rekening houden met een aantal beperkingen en adviezen.

  • Buitenlandse kampen kunnen doorgaan tot 150 km buiten de landsgrenzen.

Een concrete invulling en praktische vertaling hiervan naar onze takken en groepen volgt.

De maatregelen werden grondig voorbereid met de hele jeugdsector en afgeklopt door de overheid. De overheid geeft met deze toestemming aan dat er nu een verantwoord kader is om op kamp te vertrekken als we rekening houden met een aantal maatregelen. 

Die maatregelen zijn er om veilige kampen mogelijk te maken, niet om ze te bemoeilijken. Daarmee geniet onze organisatie ook het vertrouwen om op alle niveaus van Scouts en Gidsen Vlaanderen een zomeraanbod uit te werken dat heerlijk (ont)spannend is zoals we scouting kennen en tegelijk bijdraagt aan de inperking van corona.

In de loop van komende uren en dagen zal alle informatie over de maatregelen en ondersteunende producten hier online worden geupdated. Gaandeweg vullen we aan met details en antwoorden op vragen. Vanuit onze structuur werken we volle gas aan doorstroming en begeleiding rond de uitrol van de kampen. We bekijken ook wat de nieuwe gegevens betekenen voor een eventuele heropstart van de gewone werking en kamp voorbereidende periode.

Een presentatie van alle maatregelen volgt komende week via live infosessies door de staf van onze nationale leiding vanuit Het Scoutshuis, waarbij, na het overzicht, ruimte is voor vragen en antwoorden. 

Je kan de infosessies volgen als je bent ingeschreven. Ze gaan door, telkens om 16u en  19u30 op: 

maandag 25 mei, dinsdag 26 mei, donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei.

Bijkomend openen we ook een extra mailadres waarop je met vragen of opmerkingen terecht kan: corona@scoutsengidsenvlaanderen.be 

Na lange onzekerheid gaan we nu een nieuwe tijd tegemoet. Van weerzien tussen vrienden en opnieuw handen uit de mouwen. Geniet en laat genieten ...
 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be