Zoek

07 Jun - Ritme klaar ... Scouting herstart UPDATE 6/8: BERICHT TIJDELIJK NIET GELDEND

NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN (toename van aantal besmettingen in augustus)  VERVALT TOT NADER ORDER ONDERSTAANDE BOODSCHAP

Zet je in Beweging!  
Gebaseerd op de Nationale Veiligheidsraad, kunnen alle jeugdbewegingen weer op verhaal komen: vanaf 8 juni kan de gewone werking in groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen worden hervat. Zij het dat die opstart geleidelijk moet verlopen. 

Hoe mogen we activiteiten organiseren?

Alle activiteiten in jeugdbewegingsverband zijn vanaf 8 juni weer toegestaan, maar er gelden beperkingen:

 • Je 'spelgroep' of tak mag t.e.m. 30 juni uit maximaal 20 deelnemers bestaan, inclusief leiding (waarvan 1 minstens +18) . Vanaf 1 juli worden dat maximaal 50 deelnemers.
 • Meerdere ‘spelgroepen’ met scouts van 20 (of 50, vanaf 1 juli) kunnen, zij het duidelijk gescheiden van elkaar.
 • Voor +12 gelden strengere regels dan voor -12. Van zodra er 1 +12-jarige in de spelgroep zit, moet social distancing te allen tijde gerespecteerd worden tussen iedereen.
 • Leiding houdt altijd afstand, onderling en naar alle leden van elke leeftijd.
 • ouders of externen mogen zich niet mengen binnen een spelgroep.
 • Organiseer je activiteiten zoveel als mogelijk buiten, bij voorkeur op je eigen terrein, al zijn binnenactiviteiten ook toegestaan.

Wie mag deelnemen aan de activiteiten?

Alle leden en lei(st)ers kunnen deelnemen, behalve:

 • wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de activiteit. Dat geldt zowel voor leden als voor leiding. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
 • mensen uit de risicogroep of met een ziekte. Die mogen deelnemen als ze een doktersattest kunnen voorleggen of hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd. Ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven aan de leiding. Zij zijn ook verantwoordelijk om te bepalen of het lid al dan niet mag deelnemen aan de activiteit. Als leiding hoef je dus zelf geen controles te doen.

Waarin verschillen activiteiten voor leden tussen -12 of +12 jaar?

Activiteiten voor leden -12

-12-jarige leden moeten onderling geen social distancing respecteren. 

Activiteiten voor leden +12

Voor +12-jarige leden mogen er enkel activiteiten georganiseerd worden waarbij social distancing (1,5 m afstand) gerespecteerd kan worden. Vermijd hier activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact! Dat is niet evident, bekijk dus zeker of jullie het haalbaar vinden om ook voor die leeftijdsgroep activiteiten te voorzien. Vanaf 1 juli versoepelen die maatregelen en zal het voor de activiteiten voor leden vanaf 12 jaar niet meer nodig zijn social distancing te respecteren.

Scouting natuurlijk; in actie

 • Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.
 • Voorzie extra tijd om handen te wassen.
 • Geen massaspelen met meerdere spelgroepen samen.
 • Speel zoveel mogelijk op je eigen terrein.
 • Dagtochten of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als: 
  • het met leden en leiding van dezelfde spelgroep of tak is.
  • je zo weinig mogelijk kans hebt om met ‘externen’ in contact te komen. Trek bijvoorbeeld de natuur in en ga niet naar het dorpscentrum.
  • iedereen een mondmasker bij zich heeft voor als je toch in contact komt met ‘externen’.
  • je de maatregelen volgt die op dat moment gelden in de samenleving.
 • Geen activiteiten waarbij er externen op je terrein komen.
 • Zwemmen: indien toegestaan en mits naleven van de regelgeving van toepassing en de geldende signalisatie.
 • Een activiteit waarvoor je iets huurt. Controleer de maatregelen die de verhuurder hanteert en hou je aan de geldende samenlevingsregels (mondmaskers, social distancing, ...)

Deze activiteiten mogen nog niet

 • Overnachtingen, zowel in je eigen lokaal als elders. Pas vanaf 1 juli zijn kampen of, weekends toegelaten. 
 • Activiteiten, vormingen en workshops die georganiseerd worden door externen blijven nog verboden.
 • Spelen waarbij je met externen in contact komt buiten het eigen terrein, zoals ruiltochten of opdrachten waarbij je iets moet doen met omstaanders, ...

Wat met materiaal?

Zorg ervoor dat je geen materiaal deelt tussen je verschillende spelgroepen. Als dit toch nodig is, reinig dan het materiaal grondig met water en ontvettende zeep. Reinig ook alle contactoppervlakken, zoals deurklinken, waterkraantjes, ... Zet deuren zoveel mogelijk open, zodat zo weinig mogelijk personen die moeten aanraken.

18-jarige vereist bij de begeleiding

De Nationale Veiligheidsraad stelde duidelijk dat er bij elke activiteit een begeleid(st)er verplicht aanwezig moet zijn die minimaal 18 jaar oud is, die ervoor instaat dat iedereen zich aan de regels houdt. 

Verplaatsing van en naar de activiteit

 • Kies zoveel mogelijk voor buitenlucht: neem de fiets of ga te voet.
 • Vermijd zoveel mogelijk openbaar vervoer. 
 • Informeer ouders en leden ook duidelijk hoe het afzetten en ophalen van de leden zal verlopen: spreek niet met elke tak of spelgroep op een zelfde moment af.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin mag niet. Vraag ouders om dat te respecteren.
 • Vraag aan ouders om tijdens het wachten voldoende afstand te houden, ook onderling.
 • Vraag de leden om hun handen te wassen voor vertrek naar de activiteit en dat opnieuw te doen wanneer ze thuiskomen.

Heel wat richtlijnen en adviezen. Ieder van ons, zowel leden als leiding en ouders, zijn inmiddels vertrouwd met deze nu noodzakelijke oplettenheid. Wees alert voor mensen die zich zorgen maken of ongemakkelijk voelen in bepaalde situaties; speel daar attent en fijngevoelig op in. Blijf luisteren en praten. Wees bereid om naargelang de omstandigheid je plannen even bij te sturen.  Vragen of bekommernissen hierrond kan je kwijt via corona@scoutsengidsenvlaanderen.be ; vanuit de pedagogsiche staf en het nationaal secretariaat zijn we er graag voor jou.  

Geniet; en laat genieten! 


communicatie@Scoutsengidsenvlaanderen.be