Zoek

12 Jun - Scouts en Gidsen Vlaanderen bezint zich rond anti-racisme en positie van Baden-Powell

Het ontgaat niemand: een internationale beweging trekt zich op gang tegen alle vormen van geweld naar mensen van kleur. In het kader daarvan worden nu in het Verenigd Koninkrijk vragen gesteld bij een standbeeld van Baden-Powell, en diens uitspraken of betrokkenheid bij raciale mistoestanden. 

Als Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn we ons bewust gemaakt van deze terechte kritische vraagstelling bij de figuur van Baden-Powell.  We vinden het dan ook zeer relevant om in het kader van dit discours rond het beeld van Baden-Powell te reflecteren. Zowel de betekenis van ‘BP‘ als stichter van scouting, als het uitgangspunt om als jeugbeweging - al doende - sterk op te komen tegen alle vormen van racisme of uitsluiting, zullen naar aanleiding hiervan tegen het licht worden gehouden. 

We maken komende periode als nationale leiding daarom energie vrij voor dit noodzakelijk debat. Samen met de huidige generatie scouts en gidsen kijken we in eigen boezem hoe we op alle niveaus van scouting met gepaste aandacht verder werk kunnen maken van een duurzaam non-discriminerende werking. Tegelijk zal ook worden geëvalueerd hoe Baden-Powell door Scouts en Gidsen Vlaanderen verder in een juist historisch perspectief wordt voorgesteld naar leden en leiding toe.

We willen niet aanvaarden dat zoveel mensen in onze samenleving op zoveel vlakken negatieve gevolgen ervaren omwille van hun huidskleur. Dat betekent dat ook wij ons huiswerk moeten maken; zowel in verhouding tot onze eigen oprichter als tegenover individuele houdingen en structurele mechanismen onder ons allen.  We talmen daarom niet met deze eerste reactie maar nemen de tijd om dit thema als een leerproces vast te pakken in onze jeugdbeweging.  

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be