Zoek

27 Jul - regels jeugdkampen niet gewijzigd

Géén donkere wolken boven onze scoutskampen: de strikte regels voor het organiseren van zomerkampen en jeugdactiviteiten blijven na de nationale veiligheidsraad vandaag onveranderd. Dit wil zeggen dat momenteel - ondanks verhoogde waakzaamheid en strengere richtlijnen in private en publieke sfeer - alle  lopende en geplande scoutskampen zoals voorzien binnen de huidige maatregelen kunnen doorgaan.
Burgemeesters of gouverneurs kunnen regionaal of plaatselijk wel bijkomende richtlijnen uitvaardigen. Binnen de provincie Antwerpen bijvoorbeeld is extra aandacht nodig voor het op zak hebben van mondmaskers, een deelnemerslijst van je groep en respecteren van de avondklok. 

Ook de geplande vormingscursussen mogen zoals verwacht plaatshebben. Jeugdwerkinitiatieven die echter niet vallen onder het protocol voor de zomerkampen (bv. groepsraden, leefweken, opruimdagen, ...), zijn niet in lijn met het nu beperkt aantal toegelaten contacten en steeds af te toetsen bij de lokale overheid. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen ontraden we voorlopig dergelijke activiteiten en bevelen we aan om digitale alternatieven op te zetten. 

In het licht van de strijd tegen toenemende verspreiding van corona, zal na 1 augustus worden bekeken of en hoe de lokale light-editie van HO20 al dan niet mogelijk wordt. Over Herfstontmoeting en de start van een nieuw jaar scouting volgt later meer. 

Blijf zorgen voor jezelf en elkaar; wees extra oplettend buiten je bubbel maar blijf daarbinnen genieten van het scouten en het gidsen!


communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be