Zoek

15 Aug - opnieuw (in) beweging

De zomervakantie loopt richting einde. De vraag naar startmomenten, overgang, wekelijkse bijeenkomsten groeit. Huidige jeugdwerkregels blijven de eertskomende periode een richtsnoer voor activiteiten. Zo werd overeengekomen met alle partners binnen de sector van het jeugdwerk. Dat betekent:

We mogen met onze leden scouts- & gidsenactiviteiten organiseren binnen bubbels van 50 personen mits je alle geldende richtlijnen blijft respecteren (registratie, hygiëne, bij voorkeur openlucht, mondmaskers in publieke ruimte, …). Hiermee worden actviteiten bedoeld die passen binnen het spel van scouting, op maat van onze leeftijdstakken: spelen, technieken, tocht, kennismaking, crea, …

We beperken initiatieven met enkel leiding (groepsraad, opruim, …): Een babbel is geen bubbel ... tot 50 personen mag je voor scouting met leiding vergaderen! Die update werd op 19 augustus alvast met het jeugdwerk afgeklopt om leidingsverdeling, overgang, enz te kunnen voorbereiden.  Kan dit online? Doe het dan online. Is het toch belangrijk om fysiek samen te komen? Hou je meeting met maximum 50 personen met handhaving van de geldende regels: op verstandige afstand en liefst buiten; deze formule laat geen fysieke spelactiviteiten of overnachtingen toe.
 

De jeugdbewegingen krijgen pluimen voor de afgelopen periode;  maar we blijven ons aller verantwoordelijkheidszin aanspreken om ook nu het goede voorbeeld te zijn. Daarom vragen we om zelf steeds de afweging te maken of je plannen passen binnen de werking van scouting. Een BBQ, openingsreceptie, bedankingsfeestje? Bedenk voorlopig nog even een creatief alternatief, zodat we het samen opgebouwd krediet niet verspelen. En let op, lokale besturen kunnen steeds ook bijkomende maatregelen opleggen, zoals een einduur voor het uitgaansleven.

In afwachting van een definitieve beslissing over het najaar, zal dit begin september onze manier van werken zijn. Zodra de scholen heropenen verwachten we extra adviezen. Het is vooral de combinatie van activiteiten die dan gevoeliger wordt. Er zijn formeel op dit moment geen beperkingen voor activiteiten. Toch raden we aan om ook hier verstandig mee om te gaan; zoals we deden op kamp.

Voor onze werking vanaf september hebben we nog geen formele duidelijkheid en wachten we nog even de handvaten af. Alle koepelorganisaties werken samen met experten en overheden om principes af te stemmen (bv. kleurcodes of leeftijdsgroepen) die die overeenstemmen met onderwijs en vrijdetijdssectoren zoals sport en cultuur. 

Hou updates van het nieuws hier komende dagen en weken in het oog! Met specifieke vragen kan je terecht bij pedagogische staf en het nationaal secrtetariaat  via corona@scoutsengidsenvlaanderen.be

Hoed af alvast voor alle 12.000 scouts- & gidsenleidi(st)ers om onze samenleving te tonen dat we zowel leuk als verstandig willen en kunnen omgaan met deze bijzondere situatie.

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be