Zoek

01 Sep - afkeer rond fatale studentendoop en zorg voor kwaliteit in scouting

Niemand blijft hier als scout, als gids, als mens onbewogen:  begin december 2018 kwam Sanda Dia – ingenieursstudent - tijdens een studentendoop om het leven. Dit tragisch gebeuren onder jonge mensen raakt ons als nationale leiding van een jeugdbeweging erg; dat (ex)scoutsleiding hierbij in media wordt genoemd als leden van de betrokken studentenclub Reuzegom, verdiept nog de bezorgdheid. Het drama deed zich ook voor op het terrein dat door een scoutsgroep wordt verhuurd.  

Op vrijdag 4 september, buigt de raadkamer in Hasselt zich over de zaak.  In het licht van deze actualiteit worden groepen, die via ex-leiding in verband werden gebracht met de fatale studentendoop, nu door de pedagogische staf opgevolgd. Om onze groepen te ondersteunen bij verwerking en verdere zorg voor kwaliteit in scouting. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar integriteit als begeleiding en oog voor emotionele en fysieke veiligheid van leden. Inmiddels kunnen we vanuit de nationale leiding bevestigen dat geen van de vernoemde personen nog actief is binnen scouting. 

Scouts en gidsen Vlaanderen hanteert in het pedagogisch project van scouting een aantal overgangsrituelen zoals belofte of totemisatie. Deze activiteiten zijn geen doop of ontgroening. Ze zijn zuiver gericht op verwelkoming en waardering van leden binnen de eigen groep. Deze traditie werd en wordt soms verward met ceremoniën die lijken op dooppraktijken. Scouts en Gidsen Vlaanderen zet uitdrukkelijk in op een positieve invulling van die werkvormen. Dergelijke activiteiten mogen uitdagend en spannend zijn. Tegelijk moeten ze voor kinderen en jongeren in elk geval een opbouwende, aangename ervaring zijn, die bijdraagt aan hun ontplooiing als individu en in de groep. Het vernederen, bang of belachelijk maken van leden, hoort niet thuis in de methode van scouting. 

Je kan met vragen of bekommernissen rond veiligheid, tradities of cultuur in een plaatselijke groep altijd terecht via permanentie@scoutsengidsenvlaanderen.be bij een pedagogisch stafmedewerk(st)er.

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be