Zoek

30 Oct - licht tegen het duister in

We nemen er akte van dat in opvolging van de ‘sanitaire noodtoestand’ door het overlegcomité uitgevaardigd, in Vlaanderen toch nog jeugdwerkactiviteiten tot 12 jaar toegestaan worden. Die blijken op deze leeftijd virologisch verantwoord. We bekijken binnen de sector wat dit juist betekent. Als nationale leiding zijn we hierover enigszins verbaasd en nodigen groepen in Scouts en Gidsen Vlaanderen uit om in afwachting van meer duidelijkheid met bijzonder veel verantwoordelijkheid met deze vrijheid om te gaan.

Groepen die zich afstemmen op toegelaten activiteiten voor -12, worden daarin door Scouts en Gidsen Vlaanderen officieel ondersteund. We willen als scouting gevoelig zijn voor de grote nood in deze tijd aan spel en ontmoeting onder kinderen en jongeren. Tegekijk begrijpen we ook groepen die, tegemoetkomend aan de geest van de nu gevraagde inspanningen, alle geplande scoutsactiviteiten stilleggen, voor elke leeftijd. Hoewel de maatregel pas vanaf zondag middernacht van kracht wordt, hebben we eveneens begrip voor wie nu meteen de werking stopzet .

Van groepen die hun activiteiten voor dit weekend niet aflasten, verwachten we verhoogde waakzaamheid om extra scherp toe te zien op alle nu geldende maatregelen: géén scoutsactiviteiten met +12, met -12 activiteiten bij voorkeur buiten, geen overnachtingen. Publieke ruimte en speeltuinen blijven open maar let ook op mogelijk bijkomend lokale richtlijnen.

Tot het tij gekeerd is zullen fysieke samenkomsten met scouting strikt beperkt blijven; zo kort als kan maar zo lang het moet. Indien de omstandigheden rond corona gunstig evolueren, en zodra in dat geval deze situatie wordt bijgesteld, bekijken we als nationale leiding welke mogelijkheden er dan voor onze jeugdbeweging zijn. Met vragen of zorgen hierover kan je terecht via corona@scoutsengidsenvlaanderen.be

Dit wordt voor vele van onze leden en leiding een moeilijke tijd. Scouting kan mee het verschil maken tussen licht en donker. Hou zaklamp en kompas bij de hand. Blijf binnen, maar blijf ‘onderweg’ naar elkaar … !

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be