Zoek

06 Dec - verbonds(be)raad 5 december ’20

Zaterdag 5 december 2020: een winterse dag als (g)een andere waarop alle DC’s, gouwverantwoordelijken en verbondsleiding online verzamelden. Om de pedagogische en organisatorische koers van onze jeugdbeweging te bepalen. Om zich op te warmen aan verbondenheid met elkaar in scouting. Een soort groepsraad dus, maar dan voor het hele verbond, goed voor nu 84.500 leden en leiding in 500 groepen.

Als Algemene Vergadering behandelt deze raad formele en statutaire bevoegdheden voor Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Het goedkeuren van een begroting bijvoorbeeld met werkingsmiddelen voor het nationaal secretariaat, Hopper winkels en jeugdverblijven volgend jaar.  We zoemen in op 2 van die officiële agendapunten:  

Beleidsnota 2022 – 2025

Elke 4 jaar dienen we een ‘beleidsnota’ in bij de Vlaamse Overheid (het Departement Cultuur Jeugd Media) om subsidies te verantwoorden voor onze pedagogische werking. Minstens even belangrijk als motivering voor toelagen vanuit de Vlaamse Regering, geeft zo’n beleidsnota aan de verbondsleiding richting voor scouts- en gidsenwerk komende jaren. De kern van deze nota is onze visie op scouting anno 2030 met 7 ‘spoortekens’ onderweg daarnaartoe ... 

 • Het spoor van de beer: een actueel sterk pedagogisch verhaal. (De beer is intelligent en heeft een groot aanpassingsvermogen en improvisatietalent.) 
 • Het spoor van de kangoeroe: een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. (De kangoeroe is beschermend ten opzichte van zijn familie en van de zwakkeren in de groep.) 
 • Het spoor van de zebra: iedereen kan erbij. (De zebra is een zeer sociaal dier dat leeft op de uitgestrekte graslanden.)
 • Het spoor van het hert: een kans tot groeien; over kwaliteitsvolle leiding. (Het hert is voorzichtig, vlug, waakzaam en onafscheidelijk van haar jongen. Wanneer het zich veilig voelt, geeft het zijn vertrouwen.) 
 • Het spoor van de bever: samen sterk; over omkadering van groepen (De bever is sociaal en kent weinig vijanden.)
 • Het spoor van de kikker: spelen overal bovenal; over duurzame speelruimte. (De kikker is gezellig. Hij is doorgaans levendig en monter. De kikker bezit een goed onderscheidingsvermogen, is sociaal en kent weinig vijanden.)
 • Het spoor van de zwaan: met trots; over impact en imago. (De zwaan is een grote, statige en sierlijke watervogel. Hij is verstandig en vlug van begrip. De zwaan getuigt van zelfvertrouwen.)

Deze verbondsraad keurde de volledige beleidsnota goed. Deze prioriteiten worden het richtsnoer voor komende initiatieven, publicaties, jaarthema's, spelen, vormingen, methodieken, standpunten, artikels in Over&Weer of Krak?Boem! ...

Beleidsplan Hopper Jeugdverblijven

Scouts en Gidsen Vlaanderen investeert van oudsher in kampeergronden en domeinen; nu ‘Hopper Jeugdverblijven’ genoemd. De 8 Hopper Jeugdverblijven zijn een onlosmakelijk deel van onze jeugdbeweging en helpen met hun infrastructuur, expertise en innovatie bij in het realiseren van de langetermijnvisie en doelstelling van scouting.

Concreet doen zij dit door het beheren van de verblijfsaccommodatie en terreinen van Scouts en Gidsen Vlaanderen ter ondersteuning van de lokale groepen en nationale werking met o.a. vormingscursussen.

Een beleidsplan is altijd het kompas gebleven en gebleken voor de service die we bieden. Denk maar aan het gratis kamperen voor leiding of verblijfsformules als 'back to basic' op Woutershof op maat van scouting.

Scouts en Gidsen Vlaanderen legt dit jaar spoortekens om richting te geven aan een visie op scouting de komende 10 jaar en daarna. Zie hierboven. Hopper jeugdverblijven gaat mee op dit spoor met 5 strategische doelstellingen:

 • Verkenning & Outdoor: we verrassen door onze natuur en het buitenleven; binnen en buiten lopen in mekaar over.
 • Veilig & Verantwoord: we bieden een locatie op de meest veilige manier, waar groepen zelf verantwoord mee omgaan.
 • Duurzaam: we ondernemen op maatschappelijk verantwoorde manier; ecologisch, eerlijk, sociaal, degelijk.
 • Groepsgericht: we stimuleren het groepsgebeuren met groepsgerichte accommodatie en aanbod; maatwerk voor groepen.
 • Kinderen & Jongeren: we laten kinderen en jongeren zich thuis voelen; jong in jaren of jong van geest.

forum

Aansluitend werd dit formele luik van de verbondsraad vervolgd met een ‘forum’ waarop ruimte is voor inhoudelijke verdieping en uitwisseling: over de Spoortekens naar onze visie 2030, tips & tricks bij online vergaderen, over input voor een volgens jaarthema, over begeleiden van groepen rond groepsculturen, en al doende op de tast naar de ziel achter ’t Zal wel zijn.

Meer info over deze verbondsraad via je DC of gouw.


Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be