Zoek

Nieuws Archief

04 Apr - Kampvisum: de ideale leidraad

Het zomerkamp is het absolute hoogtepunt van een scouts- en gidsenjaar. En een goed kamp begint met een goede voorbereiding. En daarvoor is het Kampvisum  de ideale  leidraad.

31 Mar - Plan A blijft: we gaan onverminderd voor een zomer vol gewone scoutskampen

In pers en media wordt stilgestaan bij het al dan niet kunnen doorgaan van komende zomerkampen. Samen met andere jeugdbewegingen houden we als richtsnoer het uitgangspunt aan dat de omstandigheden rond corona naar de zomer toe dermate kunnen evolueren dat alle binnenlandse kampen zoals gepland mogen doorgaan. Zo wordt ook vermeld: "Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen stellen zich voorlopig afwachtend op in verband met de zomerkampen, maar raden de groepen wel aan om de voorbereidingen van de kampen voort te zetten.

31 Mar - Fiscale attesten voor belastingvrije giften verstuurd.

In 2019 waren er 60 groepen die een project indienden om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen. 737 milde schenkers ontvangen per post het attest dat ze kunnen gebruiken bij hun belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019.

26 Mar - GRL congres uitgesteld en alle info voor scouting over corona verzameld

Groepsleidingscongres zal niet doorgaan in april.

De wereld draait door. Het scouts- en gidsenleven zoekt zich een weg doorheen alle maatregelen die corona klein moeten krijgen. In de lijn der verwachting zal het geplande Groepsleidingscongres op 25 april in Mechelen dan ook niet doorgaan. We zoeken een haalbare nieuwe datum die rekening houdt met heropstart in diezelfde periode van de werking in onze groepen. We houden met groepsleiding de vinger 'scoutdagend' aan de pols via de digitale snelweg.

18 Mar - corona sluit onze tenten tot 20 april

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal bijdragen aan het naleven van de verstrengde CRISISMAATREGELEN die sinds 18 maart door onze regering worden opgelegd om de corona-epidemie het hoofd te bieden. Het jeugdwerk in Vlaanderen zal in dat licht alle alle bijeenkomsten (binnen en buiten) stopzetten tot alvast 20 april, of wanneer een nieuwe wending dit toelaat. 

24 Mar - Update: scouting tot uw dienst

De focus van Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft op naleving van alle rond corona geldende maatregelen : corona sluit onze tenten.

13 Mar - buitenDIENST voor wie binnen moet blijven

Scouts en Gidsen Vlaanderen zouden geen scouts of gidsen zijn als we in moeilijke tijden aan de zijlijn blijven toekijken. Tijdens de komende periode met corona dichtbij, zijn ongetwijfeld heel wat mensen bang, onzeker en alleen. We nodigen daarom individuele leiding uit aan te sluiten bij plaatselijke online initiatieven om met vrijwilligers hulp te bieden aan wie ziek is of tot een risicogroep behoort en eenzaam is. Dat kan op veilige manier door inkopen of telefonisch een babbel te doen.

16 Mar - UPDATE 16/3 scouts in tijden van Corona

We volgen als nationale leiding de ontwikkelingen i.v.m. corona nauw op en brengen hier updates van informatie voor Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

UITGANGSPUNT BLIJFT DAT ALLE ACTIVITEITEN EN SAMENKOMSTEN VAN SCOUTING WORDEN OPGESCHORT TOT 3 APRIL ALVAST. 

14 Mar - corona is geen feest

De regering heeft heel wat maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De vele toffe initiatieven van jongeren om kwetsbaren in onze samenleving te helpen blijven niet onopgemerkt en worden alleen maar aangemoedigd.

12 Mar - Corona? Scouting ter plaatse rust tot 3 april!

Een duidelijke boodschap in verband met de corona-epidemie & scouting: er wordt gevraagd om alle activiteiten van Scouts en Gidsen Vlaanderen on hold te zetten, alvast tot en met 3 April. Dit werd overeengekomen met alle nationale koepelorganisaties voor het jeugdwerk in Vlaanderen in nauw overleg met Vlaams minister Dalle voor Jeugd.