Zoek

Nieuws Archief

15 Apr - Update: corona & scouting in de zomer

De recente (her)formulering door de Veiligheidsraad van maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, maken duidelijk dat alle beperkingen op activiteiten met scouts en gidsen worden verlengd tot 3 mei.

15 Apr - Open brief: een scoutskamp is geen muziekfestival

Niets menselijk is een scout vreemd. Nederig medeleven, met eenieder die lijdt in deze crisis, op welke manier dan ook. Dankbaarheid, tegenover zorgverleners, experten, politici, … al wie momenteel op de barricaden staan. Genuanceerde trots ook. Als pedagogisch eindverantwoordelijke van Scouts en Gidsen Vlaanderen mag ik fier zijn. Onze jongeren doen het fantastisch.

31 Mar - Evaluatiemoment kadervorming versneld afgeschaft

Begon je aan een traject voor animator, hoofdanimator, instructeur? Dan hebben we belangrijk nieuws. Het evaluatiemoment om een attest te verkrijgen, wordt versneld afgeschaft vanaf 1 april 2020.

Sowieso ging de overheid dit jaar alle kadervormingstrajecten evalueren en bijsturen vanaf september 2020. Door de Coronacrisis is dat versneld gebeurd. Evaluatiemomenten in maart, april, .... kunnen immers niet plaatsvinden.

04 Apr - Kampvisum: de ideale leidraad

Het zomerkamp is het absolute hoogtepunt van een scouts- en gidsenjaar. En een goed kamp begint met een goede voorbereiding. En daarvoor is het Kampvisum  de ideale  leidraad.

31 Mar - Plan A blijft: we gaan onverminderd voor een zomer vol gewone scoutskampen

In pers en media wordt stilgestaan bij het al dan niet kunnen doorgaan van komende zomerkampen. Samen met andere jeugdbewegingen houden we als richtsnoer het uitgangspunt aan dat de omstandigheden rond corona naar de zomer toe dermate kunnen evolueren dat alle binnenlandse kampen zoals gepland mogen doorgaan. Zo wordt ook vermeld: "Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen stellen zich voorlopig afwachtend op in verband met de zomerkampen, maar raden de groepen wel aan om de voorbereidingen van de kampen voort te zetten.

31 Mar - Fiscale attesten voor belastingvrije giften verstuurd.

In 2019 waren er 60 groepen die een project indienden om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen. 737 milde schenkers ontvangen per post het attest dat ze kunnen gebruiken bij hun belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019.

26 Mar - GRL congres uitgesteld en alle info voor scouting over corona verzameld

Groepsleidingscongres zal niet doorgaan in april.

De wereld draait door. Het scouts- en gidsenleven zoekt zich een weg doorheen alle maatregelen die corona klein moeten krijgen. In de lijn der verwachting zal het geplande Groepsleidingscongres op 25 april in Mechelen dan ook niet doorgaan. We zoeken een haalbare nieuwe datum die rekening houdt met heropstart in diezelfde periode van de werking in onze groepen. We houden met groepsleiding de vinger 'scoutdagend' aan de pols via de digitale snelweg.

18 Mar - corona sluit onze tenten tot 20 april

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal bijdragen aan het naleven van de verstrengde CRISISMAATREGELEN die sinds 18 maart door onze regering worden opgelegd om de corona-epidemie het hoofd te bieden. Het jeugdwerk in Vlaanderen zal in dat licht alle alle bijeenkomsten (binnen en buiten) stopzetten tot alvast 20 april, of wanneer een nieuwe wending dit toelaat. 

24 Mar - Update: scouting tot uw dienst

De focus van Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft op naleving van alle rond corona geldende maatregelen : corona sluit onze tenten.

13 Mar - buitenDIENST voor wie binnen moet blijven

Scouts en Gidsen Vlaanderen zouden geen scouts of gidsen zijn als we in moeilijke tijden aan de zijlijn blijven toekijken. Tijdens de komende periode met corona dichtbij, zijn ongetwijfeld heel wat mensen bang, onzeker en alleen. We nodigen daarom individuele leiding uit aan te sluiten bij plaatselijke online initiatieven om met vrijwilligers hulp te bieden aan wie ziek is of tot een risicogroep behoort en eenzaam is. Dat kan op veilige manier door inkopen of telefonisch een babbel te doen.