Zoek

Nieuws Archief

21 Jan - Ciao Sabam en Billijke vergoeding: Hallo Unisono!

Vanaf 1 januari 2020 wordt de factuur van Sabam én De Billijke Vergoeding geïnd via één platform: Unisono. Dat heeft als voordeel dat je nog maar één factuur krijgt (in plaats van twee) én dat je 30 dagen krijgt om te betalen in plaats van 15. De tarieven veranderen niet (ze worden helaas ook niet goedkoper).

17 Dec - Je bent wat je voelt

Vanaf nu kunnen alle leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf bepalen wat ze in de Groepsadministratie  naast de term 'geslacht' (laten) aanvinken: mannelijk, vrouwelijk of andere. Omdat iedereen uniek is. En niet iedereen zich goed voelt in het hokje 'mannelijk of 'vrouwelijk'. Soms stemt je biologisch geslacht niet overeen met je genderidentiteit. Soms voel je je gewoon niet thuis in de strikte jongens-/meisjes opdeling.

13 Dec - Help, ik heb een kind bij de scouts!

Deze maand valt bij alle nieuwe gezinnen waarvan zoon of dochter aansloot bij scouting, samen met het ledentijdschrift Krak?Boem!,  een 'Kleine Gids'  in de bus: klein van vorm maar groot van inhoud.

Voor ouders van leden is dit zakboekje een mooie kennismaking met Scouts en Gidsen Vlaanderen: Waar staat scouting voor? Wat is onze visie? Hoe zijn we georganiseerd? Wat zijn de verschillende takken, zeescouting, Akabe? Hoe gaan we om met veiligheid, diversiteit, creativiteit?

07 Dec - Laat pesten niet aanmodderen

Van 14 tot 21 februari 2020 kiest heel Vlaanderen kleur tegen pesten. Scouts & Gidsen Vlaanderen doet mee en wij koppelen er meteen ons jaarthema aan vast. Wat is er immers scoutmoediger dan een vuist te maken tegen pesten?

03 Dec - solidair bij Buitenspeeldag; bezorgd om besparing op jeugdwerk

De huidige onrust omtrent besparingen door de Vlaamse Regering ontgaat wellicht niemand.  Erkende gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties en werkingen voor kinderen of jongeren met een beperking, worden vanaf 2020 geconfronteerd met 3% besparing op hun werkingsmiddelen. Op bovenlokaal jeugdwerk, waaronder jeugdverblijven, koepeloganisaties zoals voor jeugdhuizen en werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren, wordt 6% besnoeid.

05 Sep - UBO-register voor vzw's

Heeft jouw groep een ondersteunende vzw? Vergeet dan niet om voor 30 september de 'uiteindelijke begunstigden' te registeren in het UBO-register.

In de prakijk zal je alle bestuurders van je vzw moeten opgeven in het register. Dankzij een koppeling tussen de 'kruispuntbank voor ondernemingen' (KBO) en het UBO, vraagt dit niet heel veel werk.
Volg onderstaand stappenplan om de registratie te voltooien:

19 Nov - Hé, het is oké

Op 20 november is het de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Goe Gespeeld!, een netwerk dat inzet op goe spelen, zet het 31ste kinderrecht (letterlijk) in de verf tijdens de Binnenspeeldag van de stad Lokeren.

Dit 31ste recht is het RECHT OP SPELEN. Kinderen spelen tegenwoordig anders dan vroeger; ze mogen minder buiten, mogen niet vuil worden of mogen geen risico's meer nemen. Goe Gespeeld! gaat daar tegen in en bewijst dat het omgekeerde net het na te streven doel is met een campagne rond 'risicovol spelen': "He, het is ok!"

19 Oct - Drieboomkensberg: een halve eeuw gedroomd jeugdverblijf

Feestgedruis zaterdagnamiddag 19 oktober ’19 bij Hopper Jeugdverblijf Driekoomkensberg in Westmalle. Dit scoutsdomein bestaat 50 jaar. Het centrum werd gestart eind jaren ’60, mede in het kader van de toenmalige scoutsactie van VVKS ‘Doen voor Groen!’, om zowel ruimte te creëren voor kampen en vorming in scouting, als om groene zones te vrijwaren in Vlaanderen.  Inmiddels staat het domein als ‘3BB’ in het geheugen gegrift van vele generaties kinderen en jongeren die hier de tijd van hun leven hadden, met hun jeugdbeweging of als bosklassen op schooluitstap.

16 Oct - Foto's beveiligd online?

Een reportage van Pano op één bij VRT (woensdag 16 oktober) behandelde het fenomeen van foto's met kinderen en jongeren die niet-bedoeld en ongewenst circuleren op internationale sites. Soms belanden ook beelden van Vlaamse jeugdkampen of sportclubs op dergelijke criminele buitenlandse websites. Mede geholpen door recente wetgeving en richtlijnen rond GDPR, is leiding zich bewust van mogelijke gevaren op het internet en vertrouwd met nodige zorg voor bescherming van privacy van leden.

15 Mar - Scouting: kleurrijk zonder partijpolitiek

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen kijkt met verbazing naar de video waarmee Mieke Van Hecke zich via sociale media presenteert voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het Partijbestuur van CD&V Gent koos Mieke Van Hecke als lijsttrekker. Dat scouting haar kansen gaf om op jonge leeftijd verantwoordelijkheid op te nemen, is een compliment dat zij ook eerder regelmatig maakte en dat Scouts en Gidsen Vlaanderen graag aanneemt. Waarderende knipogen over de betekenis van jeugdbeweging zijn altijd welkom.