Zoek

Nieuws Archief

08 Sep - Dit was HO 2008

Herfstontmoeting 2008: met ruim 3.500 leid(st)ers ging scoutend en gidsen Vlaanderen uit de startblokken ...

Foto's HO 2008 Voorbereiding

Foto's HO 2008 Zaterdag

Foto's HO 2008 Zondag

PERSBERICHT

17 Jun - Attesten voor belastingaftrek van kampgeld

Ouders kunnen, voor hun -12-jarige kinderen, de kosten voor kampen en weekends aftrekken van hun belastbaar inkomen. Als groepsleiding kan je daar een attest voor uitschrijven. Bij de jeugddienst van je gemeente kan je blanco attesten voor jouw groep aanvragen, invullen en aan de de ouders bezorgen.
Ook sommige ziekenfondsen geven een toelage wanneer jongeren bij een jeugdbeweging zijn. De regeling is voor elk ziekenfonds verschillend, meestal volstaat het een kopie van de lidkaart binnen te brengen. Ouders moeten hiervoor zelf de nodige stappen zetten.

09 Sep - Jonggiverldng zkt, fastfood voor givers, jin the beginning

Voor jinbegeleiding is het reeds een gekend concept, Jonggiver - en giverleiding kunnen er voor de eerste keer van proeven..

Inderdaad, van 10 tot 12 oktober gaan onze weekendjes vorming voor jinbegeleiding, giver- en jonggiverleiding door in drieboomkesberg te Malle. Goesting om je onder te dompelen in de takwerking van jins, givers of jonggivers, uit te wisselen en vooral veel te spelen....
Wees dan zeker welkom.