Scouting op maat: een maatje meer

11 februari 2021|
Ploeg Diversiteit
uniformstuk

Corona heeft de werking voor veel jongeren maandenlang op pauze gezet. Ook ver buiten ons lokaal heeft het virus een gigantische impact. Zo kregen we de laatste maanden berichten van “15% meer aanvragen bij voedselbanken”, “lage inkomens worden harder getroffen”, “personen in onze samenleving die het reeds moeilijk hebben worden disproportioneel hard getroffen”. Scouts en Gidsen Vlaanderen komt daarom tegemoet aan wie het in deze tijd financieel extra moeilijk heeft.

We weten dat vrije tijd het eerste slachtoffer is voor kinderen en jongeren in een financieel moeilijke situatie, en willen daarom ons steentje bijdragen om het recht op vrije tijd voor iedereen te vrijwaren. Als scouts en gidsen staan we met onze twee voeten in onze samenleving en hebben we een belofte,om de meest kwetsbaren te helpen, zoals de duim de pink beschermt in onze scoutsgroet. 

Daarom biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen ‘Scouting op Maat’ aan: een steunfonds voor kansarme kinderen en jongeren. Daarbovenop zullen we dit jaar 2 extra ondersteunende opties aanbieden:

  • Omdat de werking lang stilligt (of heeft stilgelegen) worden voor alle kinderen en jongeren die op dit eigenste moment verminderd lidgeld betalen, het volledige bedrag teruggestort (€ 10) naar elke groep, opdat zij dit op hun beurt terug kunnen storten naar de ouders.

  • Ouders die in het begin van het jaar volwaardig lidgeld betaalden, bieden we de kans om over te schakelen naar verminderd lidgeld, want financiële situaties kunnen snel veranderen in deze barre tijden. Zij kunnen dan aan de groepsleiding melden indien zij het financieel moeilijk hebben. 

Alle groepsleiding ontving per mail alle informatie daarover; meer info en handvaten voor scouting op maat vind je in deze brochure.

We hopen op deze manier iedereen de kans te geven om scouts of gids te zijn. Want ons systeem van Scouting op Maat werkt op basis van vertrouwen. Weet dat onze buidel niet oneindig is, en dat misbruik ervan er misschien voor zorgt dat een ander kind de kans niet krijgt om een scouts of gids te zijn, te spelen en te tuimelen. Enkel samen, solidair met elkaar, kunnen we met alle Scouts en Gidsen deze tijden achter ons laten. 

Samen slaan we ons met iedereen hierdoor. 

Recent nieuws