Zoek

Kladwerk maart 2018

Inhoud

Programma  #HO2018   -- GDPR -- Natraject groepsleidingscongres -- Kalender


Nieuw programma #HO2018

De planning van Herfstontmoeting wordt door elkaar geschud. Op de verbondscommissie van januari werd het definitieve plan HO goedgekeurd. In dit plan zijn er nieuwe wijzingen aangebracht in het programma:

Zaterdag:

- Districtsmoment
- Pedagogische markt
- Lunch
- Vormingen

Zondag is er na de opkuis een gouwbattle/spel

Meer info over het porgramma vind je op onze website.


GDPR

Vanaf mei gaat de nieuwe GDPR regeling van kracht. Deze zal ook een impact hebben op onze groepen.We bekijken de komende maanden wat deze regelgeving zal betekenen voor hen.

De beheerscommissie zal in eerste instantie op haar planweekend nadenken over welke gegevensverwerkingen allemaal gebeuren op groepsniveau.

Hou zeker onze website in de gaten voor meer informatie. We zullen weldra onder https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/andere-themas/veiligheid-en-privacy meer info plaatsen.

Vragen? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 

 


Natraject groepsleidingscongres

Het groepsleidingscongres ligt al even achter ons. En ook het natraject krijgt meer vorm. In januari besliste de Verbondscommissie over het kader voor de herwerking van de Speel op Veilig.

Aan de hand van een risicomanagement-model zullen de thema's van de Speel op Veilig herbekeken worden. Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden zullen ook specialisten uitgenodigd worden. Zij gaan op verschillende avonden nadenken over de thema's: vuur, water, hoogte, materiaal, verkeer, drugstabak en alcohol, andere risisco's. Ook het thema social media dat niet in de Speel op Veilig zit, zal hieraan toegevoegd worden.

Interesse om mee te werken? Contacteer Wietske.

 

 


Kalender

 

15 maart: Pedagogische commissie

17 maart: Plandag commissie hopper jeugdverblijf

20 maart: Stuurgroep HO

23-24-25 maart: Weekend beheerscommissie en ploegen