Zoek

Nieuwsbrief juni 2018

 

 

December 2015?? verstuurden we een eerste brief naar oud -leden en- leiding met het doel een netwerk van sympathisanten op te zetten die scouting een warm hart toedragen. Scouts en Gidsen Vlaanderen nodigde u met dit initaitief uit om het draagvlak van  scouting te verstreken en als een soort ambassadeur achter onze leiding te staan.

Ondertussen sloten meer dan 450 vrienden zich aan om het verhaal van scouting mee wakker te houden. We  verstuurden nieuwsbrieven en organiseerden ontmoetingsavonden om met elkaar in dialoog te gaan / mee de vinger aan de pols te houden.

Twee jaar later en na evaluatie van het netwerk 'Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen' nemen we het besluit het project als zodanig on hold te zetten. Oud-scouts en sympathisanten zijn en blijven onderling? spontaan? vanzelf? verbonden via scoutsgroepen, vriendengroepen, via lokale initiatieven, over taal -en leeftijdsgrenzen heen. We merken dat eens scouts altijd scout geen holle boutade is, jullie zijn daar het bewijs van.

Het initiatief 'Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen' is geen maat voor niets geweest. Het gaf ons in tijden van besparingen extra financiële ruimte, creëerde een draagvlak voor maatschappelijke discussies, maakten ons samen sterk. Deze community is van onschatbare waarde voor al onze leden en leiding.

Bij deze willen we u graag bedanken voor de steun die u ons verleent, nu of ooit, als vriend van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Tot ergens onderweg

 

Simon Smagghe, namens de verbondsleiding


halfjaarlijkse nieuwsbrief voor het netwerk Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - redactie: Jan Van Reusel - vrienden@scoutsengidsenvlaanderen.be