Zoek

Nieuwsbrief juni 2018

 

 

In december 2014 verstuurden we een eerste brief naar oud-leden en -leiding met het doel een netwerk van sympathisanten op te zetten die scouting een warm hart toedragen. Scouts en Gidsen Vlaanderen nodigde met dit initaitief uit om het draagvlak van scouting te versterken en als ambassadeur achter onze leiding te staan.

Ondertussen sloten 700 vrienden zich aan om het verhaal van scouting mee wakker te houden. We  verstuurden nieuwsbrieven en organiseerden ontmoetingsavonden om met elkaar in dialoog te gaan en mee de vinger aan de pols te houden.

Drie jaar later en na evaluatie van het netwerk 'Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen', besluit het verbondsbestuur om dit project af te ronden. Oud-scouts en sympathisanten zijn en blijven onderling spontaan verbonden in hart en ziel via scoutsgroepen, vriendengroepen, plaatselijke stamwerkingen, VOSOG, via lokale initiatieven, over taal- en leeftijdsgrenzen heen. We merken dat 'eens scouts altijd scout' geen holle boutade is, jullie zijn daar het bewijs van.

Het initiatief 'Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen' was geen maat voor niets. Het gaf deze vereniging in tijden van besparingen extra financiële ademruimte, creëerde een draagvlak voor maatschappelijke discussies, maakten ons samen sterk. Deze community is en blijft van onschatbare waarde voor al onze leden en leiding. Dit initiatief gaf Scouts en Gidsen Vlaanderen zelfvertrouwen en wind in de zeilen; om op eigen kracht verder te zeilen. 

Bij deze willen we u graag danken voor de steun die u ons verleent, nu of ooit, als vriend van Scouts en Gidsen Vlaanderen. We blijven verbonden; via sociale media bijvoorbeeld of op onze website, kan je blijven volgen hoe onze jeugdbeweging - eeuwig jong - verder tuimelt in het leven. Als padvinders kennen we de weg naar elkaar; of naar onze organisatie als we elkaar een dienst zouden kunnen bewijzen. Scouting zal blijven inzetten op de ontplooiing van kinderen en jongeren; als individu en in groep. We weten dat we ook op jou mogen blijven rekenen, en dat doet deugd. 

Tot ergens onderweg,

 

Simon Smagghe, verbondsvoorzitter; namens de verbondsleiding


Laatste editie nieuwsbrief voor het netwerk Vrienden van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - redactie: Jan Van Reusel - vrienden@scoutsengidsenvlaanderen.be