Zoek
Bankzaken

Zet het juiste rekeningnummer in de Groepsadmin

Twee keer per jaar storten we een eventueel tegoed terug naar je groepsrekening. Vul als VGA dan ook het juiste rekeningnummer van de groep in bij groepsinstellingen in de Groepsadmininistratie.

Een bankrekening openen

1) Open rekeningen bij voorkeur rekening op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen - feitelijke vereniging aangevuld met je groeps- (en tak-) naam. Bij een rekening in persoonlijke naam bestaat het risico dat bij eventuele problemen het geld moeilijk bereikbaar is. De spaarpot parkeer je dus best op naam van jullie VZW, als jullie er een hebben.

2) Duid minimaal twee volmachthouders aan op de rekening.

3) Leg vast dat bij het overschrijden van een bepaald bedrag (bv. 1000 euro) minimaal twee volmachthouders moeten ondertekenen.

4) Op de vraag of je lid bent van een overkoepelende organisatie, antwoord je ‘JA’. Een document dat bevestigt dat jullie lid zijn van de nationale koepel, kan je aanvragen via mail. Als je op bovenstaande vraag ‘NEEN’ antwoordt, vraagt de bank waarschijnlijk naar andere formulieren en statuten en dat willen we vermijden.

5) Bij de vraag: "Uiteindelijk economisch rechthebbenden" vul je in: "Scouts en Gidsen Vlaanderen Vzw", als fysiek persoon kan je de verbondsvoorzitter aangeven. Dat heeft geen direct effect op je rekening, maar het is een vraag die je moet beantwoorden in het kader van nieuwe anti-witwaswetgeving.

Tips voor het beheren van een bankrekening

  • Het is pas zinvol om een rekening te hebben per tak als er minimaal 1000 euro wordt beheerd. Anders zijn de administratieve kosten te hoog.
  • In de plaats van elk jaar nieuwe rekeningen te openen en daarna oude af te sluiten met de nodige transfers, aanvaarden de meeste banken het systeem waarbij met één formulier alle volmachten van een groep kan wijzigen met behoud van rekeningnummers. Dat maakt ook de communicatie van het nummer naar anderen eenvoudiger.
  • Elk jaar in augustus en september worden in de groepen rekeningen voor takken of de groep afgesloten, geopend of doorgegeven.

Met je vragen kan je altijd terecht bij je gouwbeheerder of onze verantwoordelijke beheer en administratie of bij de boekhouding.