Zoek
Het nationale archief

foto archiefHet Scouts en Gidsen Vlaanderen-archief beheert archiefstukken, ongeacht hun aard en vorm, verbonden met de werking van Scouts en Gidsen Vlaanderen, sinds 1916. Het archief bestaat uit verslagen en nota's van vergaderingen, liedjesteksten, jaarverslagen, briefwisseling, rapporten, kentekens,... en neemt de vorm aan van papier, foto, dia, videoband, audioband, computerbestand,…

Een beknopt overzicht van data en feiten uit de geschiedenis van Scouts en Gidsen Vlaanderen vind je terug op deze site onder Geschiedenis.

voorpagina eerste nummer de Scout 14 december 1918.

Tijdschriften

Ruim 400 titels worden bewaard. Van het eerste nummer van ‘de Scout’ in 1918 tot de recentste ‘Over & Weer’. Naast de ledentijdschriften worden gouw- en districts-, periodieken en een niet onaardig aantal groepstijdschriften bewaard.

Inventaris

Het archief, tot 1973, werd in bewaring gegeven aan het KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving), verbonden aan de K.U.Leuven.

KADOC - Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven - 016/32.35.00 - fax 016/32.35.01
postmaster@kadoc.kuleuven.be http://www.kadoc.kuleuven.be

 

Kamp Prins van Luik te Momignies 19 december 1941- 10 januari 1942

Voor informatie over een van de vele aspecten van de Scouts en Gidsen werking in België en daarbuiten kan men ook terecht bij het Scouts en Gidsen Museum te Leuven. www.scoutsmuseum.be.

Groepsarchief

Het archief is het geheugen van de beweging. In die mate is het ook zeer nuttig dat Scouts en Gidsen groepen een eigen groepsarchief aanleggen en beheren. Het zal de groep zeker van pas komen wanneer er bijvoorbeeld naar aanleiding van een jubileum een tentoonstelling of publicatie wordt gepland.

Samenwerking met Heemkunde Vlaanderen

Voor wie niet weet waar te beginnen is er goed nieuws: je kan een hulplijn inschakelen!