Zoek
1856-1920
1857

Baden Powell, stichter van scouting, wordt geboren in Londen op 22 februari; Deze dag wordt wereldwijd gevierd als "Founders Day", "World Scouting Day "of "Baden-Powell's Day". Binnen guiding wordt op deze dag als "Thinking Day" de geboorte herdacht van Olave Baden-Powell, vrouw van en stichtster van de gidsenbeweging.

1889

Geboorte van Olave Soames op 22 februari, later de vrouw van BP.

1907

Eerste proefkamp van Baden Powell met een twintigtal scouts op het eiland Brownsea; de geboorte van scouting!

1908

Publicatie van het boek 'Scouting for boys'; ontstaan van de eerste scoutsgroep in Engeland: de 1e Hampstead.

1909

Spontane deelname van een aantal meisjes aan een scoutsrally in Londen gaf aanleiding tot het ontstaan van meisjesgidsen in Engeland. Ook zeescouting ziet het daglicht aan boord van de ‘Mereny’.

1910

Eerste sporen van scouting in België. E.H. J. Petit richt te Brussel de eerste ‘Belgian Catholic Scouts’-groep op. Niet-katholieke groepen verenigden zich in de ‘Boy Scouts de Belgique’ . Baden Powell neemt ontslag uit het leger om zich volledig aan de scoutsbeweging te wijden. Hij gaat naar Moskou om ook daar scouting te organiseren. Aan zijn zus Agnes vraagt hij om zich te ontfermen over een vertaling van zijn werk naar de toen pas officieel opgerichte meisjesgidsen.

1912

De ‘Belgian Catholic Scouts’ wordt vervangen door ‘Baden Powell Belgian Boy Scouts’ (BPBBS) met J. Corbisier als eerste Chief-Scout. Georges de Hasque stichtte de eerste vlaamse scoutsgroep in de Sint-Jacobsparochie te Antwerpen; het duurde tot eind 1913 vooraleer deze als "1ste Antwerpen" werd aangenomen door de BPBBS. We beschouwen de oprichting van deze groep als het ontstaan van de jeugdbeweging die zich ontwikkelde als VVKS, VVKSM tot Scouts en GIdsen Vlaanderen.

De Hasque bleef zich inspannen om gelijkheid (in uniform) te bekomen tussen toenmalige elitaire collegegroepen en volksgroepen.

 

 

Tijdens een world-tour ontmoet Baden Powel voor het eerst zijn toekomstige echtgenote Olave Soames.

1914

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het scoutisme in België verboden maar bleef clandestien verder werken.


Start van de werking voor welpen in Engeland, geïnspireerd op Kiplings’ ‘Junglebook’.

1915

De eerste meisjesafdeling van scouting wordt, olv. Pater M. Verpoorten opgericht in de Brusselse Marollenwijk. De ‘Baden Powell Belgian Girl Guides’ (BPBGG) zijn een feit.

 

1916

 

Georges de Hasque sticht de eerste Vlaamse zeescoutsgroep te Antwerpen, de 1e Antwerpen, erkend door BPBBS. Voortaan wordt gesproken van de BPBBSS ofwel de Baden Powell Belgian Boy and Sea Scouts.

1917

Olave Soames structureert in Engeland de gidsenbeweging en stoomt deze klaar voor internationale organisatie.

1918

Ontstaan van het eerste Vlaamse tijdschrift ‘De Scout’.

1919

Internationale ontwikkeling van guiding. Oprichting van de eerste Vlaamse groep in Leuven onder leiding van E.H. De Neuter, later eerste verbondsaalmoezenier van VVKS

1920

Eerste internationale Jamboree te Londen met 8.000 deelnemers waar Baden Powell wordt uitgeroepen tot ‘Chief Scout of the World’. Stichting van het Wereldbureau voor scouting te Londen.

ga verder >>