Zoek
1920-1930
1920

Eerste internationale Jamboree te Londen met 8.000 deelnemers waar Baden Powell wordt uitgeroepen tot ‘Chief Scout of the World’. Stichting van het Wereldbureau voor scouting te Londen.

1922

BP bezoekt België en wordt door koning Albert I en kardinaal Mercier ontvangen. Baden Powell huwt met Olave St.-Clair Soames. Eerste wereldconferentie van scouting in Parijs met 88 landen waarin scouting toen was erkend.

1923

Parade ’10 jaar Katholieke scouting’ ter ere van Georges de Hasque te Antwerpen.

1924

Tweede Wereldjamboree in Denemarken.

1925

Oprichting van de eerste groepen voor mensen met een handicap.

1927

De BPBBSS valt stilaan uiteen in een Nederlandstalige en Franstalige vleugel. Dit wordt vertaald in de naamgeving: Verbond der Katholieke padvinders van België/Fédération du Scoutisme Catholique Belge.

1928

Stichting van het Wereldbureau voor Guiding te Londen.

1929

Derde Jamboree in Engeland. BPBGG verandert haar naam in ‘Associatie der Katholieke Padvindsters van België/ Guides Catholique de Begique’ (KPB/GCB).

1930

Officiële afsplitsing van de Nederlandstalige federatie uit BPBBSS: het ‘Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts’ (VVKS) o.l.v. Maurits van Haegendoren, grondlegger en eerste verbondscommissaris. VVKS besloot meteen een echt ‘secretariaat’ in dienst te nemen, eerst in de Blindestraat, daarna in de Arenbergstraat te Antwerpen (de franstalige federatie gaat verder onder de naam ‘Fédération des Scouts Catholiques). Lady Baden Powell wordt ‘Chief Guide of the World’.

ga verder >>