Zoek
1987-2007
1987

Start van de viering van ‘VVKSM na 75 jaar’ met een nationale PR-campagne ‘Het verhaal gaat verder’.

1988

Uitdeelactie van bloemenzaad ‘Op 7 mei geven wij’ in het kader van VVKSM na 75 jaar. Ook een jubelviering, een academische zitting, een symposium over ‘waardenbeleving’ en een internationaal kamp ‘Via’ stonden op het feestmenu. Zestiende Jamboree in Australië. Linda Boudry gaat de geschiedenis in als eerste vrouwelijke verbondscommissaris van VVKSM.

1989

Scouts en gidsen laten een vlieger op tegen racisme. Een nieuwe uitgave van de Spelregels ziet het daglicht.

1990

Nationale campagne ‘Jin gun ze een jaar’; eerste HO op de Hoge Rielen. De musical ‘Nog twee keer slapen’ tourt door Vlaanderen. Scoutel opent als jeugdhotel en achtste domein van VVKSM in hartje Antwerpen.

1991

Zeventiende Jamboree in Z-Korea. Uitgave van een handboek voor groepsleiding 'De Koorddanser'.

1992

Gie Van den Eeckhout wordt verkozen als verse verbondscommissaris van VVKSM. 75 jaar zeescouting. Met ‘Opzij, opzij, opzij’ komt VVKSM op voor de zwakke weggebruiker. VVKSM en de Bond Beter Leefmilieu voeren een ‘bronnenonderzoek’ uit naar de kwaliteit van Vlaams water. Extra zorg wordt besteedt aan de ondersteuning van scouts- en gidsenwerking in grootsteden.

Een 'purperen das' wordt ingevoerd als herkenbare groepsdas voor eindverantwoordelijken op verbondsniveau.

1993

Uitdrukkelijke keuze van het groepsleidingscongres ‘Onbekend of Ongewenst’ te Brussel voor integratie van migranten en kansarme kinderen en jongeren. Vernieuwing van het uniform in VVKSM met een uniseks en unitak bewegingskledij: beige hemd, donkergroene pull, olijfgroene rok, korte- of lange broek met later bijhorende kentekens per tak.  Nationale ontmoetingsdag ‘Duet’ op De Kluis voor alle gidsen en verkenners. Koning Boudewijn, alias ‘Loyale Eland’ overlijdt.

1994

Uitgave van een nieuw takhandboek voor Jinleiding. Maurits van Haegendoren, grondlegger van VVKS, overlijdt. Met ‘Scouting Zijwaarts’ besteedt VVKSM extra aandacht aan gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

1995

Achttiende Jamboree in Nederland 'The Future is now'. VVKSM telt voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 70.000 leden. VVKSM kiest voor An Verheyen als verbondscommissaris. ‘Actie Speelstraat’ pleit voor mobiliteit en verkeersveiligheid van kinderen en jongeren. VVKSM en de Bond Beter Leefmilieu brengen Vlaams zwerfvuil in kaart. Samen met de Vlaamse Oud-scouts en Oud-Gidsen worden financiële middelen ingezameld ten voordele van muco-patiënten. VVKSM lanceert een campagne ‘Scouting Kicken zonder drug’.

1996

Groepsleidingscongres "Basispeiling" op De Kluis over de basispijlers; gevolgd door de publicatie van een brochure "Kijk Op Scouting'" over doel en methode van VVKSM. 'Scouting op maat' beklemtoont de openheid en toegankelijkheid van VVKSM voor iedereen.

1997

Een vernieuwd kluisgebouw heropent de deuren. VVKSM start met een eigen website op het internet.

1998

In België zijn er 160.000 scouts en gidsen; wereldwijd 10 miljoen gidsen en 15 miljoen scouts in meer dan 155 lanen. 'Buren Creaturen' toont scouting creatief in Vlaanderen. VVKSM ontwikkelt een eigen huisstijl met geactualiseerd logo. Feestelijkheden n.a.v. 50 jaar Merkenveld.

1999

Negentiende Jamboree in Chili. Uitgave van nieuwe takhandboeken voor kapoenen- en jonggidsen/jongverkennerleiding. Groepsleidingscongres "Tot uw dienst" in het Vlaams Parlement te Brussel over service binnen de organisatie.

2000

Uitgave van nieuwe takhandboeken voor Kapouters/Welpen en Gidsen/Verkenner-leiding. "JO 2000" zorgde voor een nationale jinontmoeting op De Kluis.

2001

Op 3 februari houdt Akabe een congres in KUL waar wordt gekozen om het afgekort letterwoord AKABE voortaan te lezen als "Anders kan best". Slothappening van een rekruteringsactie "1000 in 2000" met Scouting Brussel op 28 april aan de Heizel-vlakte. Rudy Verhoeven volgt An Verheyen op als verbondscommissaris. Een nationale wervingcampagne wordt afgeblazen wegens de terreuraanslagen op 11 september in de USA. De Belgische scouts en gidsen ontvangen de jaarlijkse Homofolieaward voor het standpunt vanuit VVKSM op de europese conferentie van scouting en guiding tegen discriminatie van homo's en lesbiennes.

2002

Naomi Van der Velden wordt de eerste vrouwelijke verbondsaalmoezenier. De nationale leiding van VVKSM wordt 16 april op het koninklijk paleis te Brussel ontvangen door ZM Koning Albert II n.a.v. 90 jaar Katholiek scoutisme in België. Denkdag wordt op 22 februari in het teken gezet van Handicap International met blauwe veters als symbool van strijd tegen landmijnen. Groepsleidingscongres te Gent "Klik, kijk op de wereld" omtrent de plaats en rol van scouting in onze samenleving. De ledentijdschriften "Toet", "Stiekem", "Groggy" en "Tabasco" worden stopgezet en men gaat op zoek naar een nieuw product als communicatiemiddel naar leden.

Terwijl het ledenaantal van de beweging geleidelijk blijft stijgen, ontwikkelt ook de professionele organisatie zich met een toenemend aantal personeelsleden. Om kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen duidt het verbondsbestuur een 'managementteam' aan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en continuïteit van die service. De VC stuurt dit permanente management aan.

2003

Twintigste Jamboree in Thailand. Eerste 'Flamboree' als internationaal kamp op de eigen bodem van De Kluis. 'Buitenlingen' was een nationaal openluchtweekend van VVKSM op 5 en 6 april in het kader van het jaarthema Buiten Is Troef. Op 27 april vieren de gouwen Antwerpen & Heide de 90ste verjaardag van VVKSM-scouting met 'Apenkuren'. "Scouting, da's durven" wordt de nieuwe baseline om naar buiten te treden.

2004

VVKSM lanceert een nieuwe website als communicatie-instrument naar leden toe: www.sjors.be

2005

Groepsleidingscongres “360° scouting” over de identiteit van VVKSM. Er wordt gekozen voor een zingevend aanbod vanuit Christelijke inspiratie en tegelijk voor een actief pluralistische houding. De GRL’s wensen zich te profileren als “scouting in een verdraagzaam, vredelievend, multicultureel, ecologisch Vlaanderen.” Dit congres zet het licht op groen om een naamsverandering voor VVKSM te overwegen. - Maurits Coppieters, gewezen VC en mede-bezieler van VVKS, overlijdt.

2006

De verbondsraad beslist met 94% van de stemmen om de naam VVKSM of "Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen" te veranderen in "SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN". Deze wijziging vloeit voort uit het groepsleidingscongres "360° Scouting" in 2005 over de identiteit van de beweging; op basis waarvan ook een nieuwe missie werd goedgekeurd. Om het doelpubliek te verbreden worden de 'Domeinen' en 'Scoutsshops' voortaan, in de schoot van Scouts en GIdsen Vlaanderen vzw, samengebracht in 1 bedrijf: 'Hopper winkels & jeugdverblijven'.

In april ziet 'Krak?Boem!' het daglicht; nieuw eenheids-ledentijdschrift voor alle leeftijdstakken recto voor de jongsten / verso voor de oudsten.

2007

Pieter MichielsOne World One Promise: honderdste verjaardag van scouting wereldwijd. Feestjaar Scouting2007.be met op 28 en 29 april de manifestatie "JAMbe" in Brussel voor alle scouts en gidsen van het land; slotshow in het Koning Boudewijnstadion; eenentwintigste Jamboree in Engeland. Dit eeuwfeest is de grootste happening in scouting ooit; zowat 100.000 deelnemers genoten van JAMbe! Een nieuw logo van Scouts en Gidsen Vlaanderen ziet het daglicht. Pieter Michiels volgt Rudy Verhoeven op als VC.

 

ga verder >>