Zoek
Districtsraad

De districtsraad is de vergadering voor alle groepsleiding binnen één district. Uitwisseling en versterking van de groepen staan er naast pedagogische besluitvorming (voor een verbond- of gouwraad) centraal.

De districtsraad is een vergadering waar:

 • De groepsleiding kan uitwisselen en leren van elkaars problemen en uitdagingen waar ze mee kampen.
 • Je, als dc, pedagogische ondersteuning kan bieden. Dit door bijv. een nationale tool aan te bieden die de groepen niet kennen.
 • Je grote problemen kan opmerken bij groepen en samen met hen.
 • Je voorstellen vanuit de verbonds-of gouwraad kan aftoetsen bij de GRL (plan de districtsraden mee in functie van de verbonds- en gouwraad)
 • De groepsleiding mee de agenda bepalen.
 • Je kleine vormingen kan geven.
 • Verkiezings-, schorsings- en uitsluitingsprocessen worden bekrachtigd.
 •  …

Een agenda voor de districtsraad kan er zo uitzien:

 • Welkom en namenrondje
 • Goedkeuring vorig verslag
 • Bekrachtigingen
 • Rondje groepen
  Energizer
 • Nieuws en vragen uit ’t verbond/gouw
 • Thema 1 (bijv. totemisatie)
  Energizer
 • Thema 2 (bijv kampkeuringen)
 • Varia van de groepen
 • Data en volgende districtsraad

Het rondje groepen

Het rondje groepen is het belangrijkste punt van je districtsraad. Hier hebben de groepen direct winst aan en leren ze elkaar beter kennen.

Enkele voorbeelden:

 • De gidsenleidsters uit Mol komen niet meer overeen. Een nieuwe leidingssamenstelling is om praktische redenen uitgesloten. De groepsraad vindt geen oplossing voor het probleem. Groepsleidster Sarah is radeloos en vraagt de districtsraad om advies. De vraag van Sarah is niet zo snel beantwoord. Hiervoor moet de nodige tijd uitgetrokken worden. 
 • Jeroen wil wel eens weten of en hoe de anderen totemiseren.
 • Kaat hoort van Petra dat promo-acties op scholen veel nieuwe leden maken maar Kaat is er nooit in geslaagd veel leden te werven met schoolacties. Zij wil eens horen hoe Petra ze organiseert.
 • In de groep van Veerle zijn er nogal wat leid(st)ers die vinden dat zij te veel tijd in scouting steken en de anderen te weinig. Op een groepsraad deed ze een spel rond tijdsinvestering in scouting. Dit maakte duidelijk waarom sommige leiding weinig tijd hebben voor scouting. Een leuk idee dat andere groepen ook eens kunnen proberen.