Zoek
Hoe voorkom ik pesten?

Pesten voorkomen doe je door de risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s zijn daarbij de sfeer in groep, het vertrouwen in elkaar en juiste omgangsvormen aanleren. Dat betekent ook dat je hierin kan groeien en ze kan versterken. Hier vind je enkele zaken hoe je dat kan doen.

  • Geef complimenten  aan je leden. Dat verbetert de sfeer. Aanmoedigen of belonen is veel krachtiger dan straffen. Geef ook complimenten aan wie lief is, goed meewerkt, leuke creatieve ideeën heeft, rust brengt.

  • Heb oog voor de gevoelens van je leden door te vragen hoe het echt met hen gaat. Zo creëer je een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en zo weten ze dat ze op jou kunnen terugvallen.

    hoe voorkom ik pesten
  • Wissel competitieve spelen en samenwerkingsspelen af. Met z'n allen tegen de leiding of een onzichtbare vijand strijden verhoogt het samenhorigheidsgevoel. Op zoek naar leuke spelideeën? In “Doorspelen, een speels antwoord op macht en conflict” vind je vast nieuwe inspiratie of de spelendatabank. Vraag inspiratie aan je leden of laat hen zelf het spel kiezen. Zo voelen ze zich meer betrokken bij de activiteit en kom je iets over hen te weten.

  • Ontwerp samen met je ploeg regels en afspraken voor tijdens het jaar. Zorg dat je niet te veel regels hebt, dat ze duidelijk zijn en dat ze zo geformuleerd zijn dat duidelijk is wat je wel verwacht. Laat hen de regels ondertekenen om een verantwoordelijkheidsgevoel bij je leden te krijgen. Onderteken ze zelf ook als leiding. Ook jij je moet houden aan de afspraken. 

  • Leer je leden omgaan met problemen en ruzies binnen een groep. Dat doe je door het in groep te bespreken. Je leden leren zo dat ze verantwoordelijkheid dragen bij het oplossen ervan en ontwikkelen ook empathie voor de anderen. Daarbij maak je duidelijk dat het oké is om over probleemsituaties te spreken, zoals bij pesten.

  • Iets specifiek doen tegen pesten? Doe dan zeker mee met Stip-it. Het is een manier waarop je leden laten zien dat ze het eens zijn met de vier afspraken over pesten. Ook op de website van Kies Kleur tegen Pesten vind je een berg aan informatie en vormingen.

Hoe je pesten aanpakt, vind je  hier.