Zoek
Pesten oplossen?

Wanneer je merkt dat iemand gepest wordt, luister dan vooral naar hoe het slachtoffer zich voelt. En ga aan de slag met de No-Blame methode. Die methode gaat ervan uit dat pesten een groepsprobleem is en doet een beroep op de omstaanders.

Stap 1: een gesprek met het slachtoffer

Ga in gesprek met slachtoffers en luister naar hun verhaal en de daarbij horende gevoelens. Leg de No-Blame methode uit. Ga met de slachtoffers op zoek naar leden in de groep waar ze wel vertrouwen in hebben en die behulpzaam kunnen zijn. Vraag zeker ook naar wat niet gezegd moet worden tijdens het groepsgesprek. Zeker bij jongere slachtoffers is het nuttig te vragen een tekening te maken of een tekstje te schrijven dat je kan meenemen naar het eerste gesprek.

Stap 2: Organiseer een eerste bijeenkomst

Nodig de vertrouwelingen een voor een uit voor een eerste bijeenkomst. Daarnaast nodig je ook de pester(s) en meelopers uit. Vertel elk van hen dat je een probleem hebt waar ze bij kunnen helpen. Vertel nog niets over het slachtoffer of over de pestsituatie. Zorg dat het gesprek zo snel mogelijk na de uitnodiging volgt bijvoorbeeld na het spel.

Stap 3: Leg het probleem uit pesten oplossen

Tijdens het eerste gesprek leg je uit wat het probleem is en hoe het slachtoffer zich voelt in de groep. Je kan uitleg geven over de tekening of de tekst die het slachtoffer schreef. Let wel op dat je niet over de gebeurtenissen of over details praat en niemand beschuldigt. Het slachtoffer is niet aanwezig bij dit gesprek.

Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid

Sommige kinderen zullen schrikken, zich schuldig voelen, of zichzelf verdedigen, dat is heel normaal. Wanneer kinderen verdedigende argumenten gebruiken, geef je aan dat je het daar met het slachtoffer over zal hebben maar dat je samen met hen wil bekijken wat zij alvast kunnen doen. Maak hen duidelijk dat ze niet in de problemen zitten, maar dat ze wel kunnen helpen om het probleem op te lossen. Vertel dat je op hen rekent en hen vertrouwt als groep, zo verplaats je de macht van de pester naar de groep als geheel.

Stap 5: Vraag naar ideeën van elk groepslid

Vraag naar mogelijke oplossingen en inbreng van elke persoon. Geef ze even de tijd en laat ze een voorstel doen over hoe ze een stapje richting de oplossing kunnen zetten. Laat hen het voorstel in de ik-vorm formuleren. Mogelijke voorstellen: ‘ik zal hem/haar niet meer uitlachen’ of ‘ik zal hem/haar de volgende keer voorstellen om samen een team te vormen’. Elk voorstel is goed, zelfs een voorstel als ‘ik zal niets doen’ is beter dan het pestgedrag van vooraf.

Stap 6: Laat het aan de groep over

Laat de groep het vanaf hier overnemen. Bedank de groepsleden en herhaal dat je hen vertrouwt. Vertel hen dat je hen afzonderlijk zal blijven opvolgen en zorg dat je achteraf beschikbaar blijft.

Stap 7: Een gesprek met elk afzonderlijk

 Pols bij de groepsleden apart hoe het loopt met hun voorstellen. Moedig hen aan om ze ook echt waar te maken, of eventueel nieuwe voorstellen te doen. Vraag ook aan het slachtoffer hoe hij of zij zich nu voelt en of hij verandering merkte. Als het nodig is, roep je opnieuw een bijeenkomst samen.

Heb je na het lezen van deze 7 stappen toch nog extra vragen over de No-Blame methode? Dan kan je hier  meer informatie vinden. Word je zelf gepest of heb je vragen over pesten? Dan kan je zeker bij WatWat terecht, maar ook bij Awel.

Kom  hier  te weten wat je kan doen om pesten te voorkomen.

Hier  vind je informatie en tips voor bij cyberpesten.