Zoek

Pesten in het jeugdwerk

Datum van publicatie: 
01/2007
Korte Beschrijving: 
Voorkom en verhelp pestgedrag in je groep.

Dit boek is speciaal geschreven voor leiders in het jeugdwerk en brengt een combinatie van theorie en praktijk. Enerzijds wordt het fenomeen pesten in zijn totaliteit verklaard, anderzijds worden concrete tips aangereikt om pestgedrag in de groep te voorkomen of te verhelpen. Het geheel wordt aangevuld met diverse methodieken rond pesten. 

 

(V.U.: Jeugd&Vrede i.s.m. de projectgroep KU Leuven, Sociale Pedagogiek)

Download: