Beleidsnota '18-21

cover van de beleidsnota
01 februari 2018
De beleidsnota voor de periode 2018-2021

Hoe onze jeugdbeweging haar missie en visie naar de werkelijkheid vertaalt, lees je in de beleidsnota. Dit document vertelt je over waar we naartoe (wensen te) groeien, wat we concreet willen bereiken en hoe we dat doen.

Om de drie jaar schrijven we een nieuwe editie. Zo houden we onze focus steeds scherp in deze grote en levendige club van jeugd-in-beweging!