Zoek
het ABC van tradities & rituelen

Wat is dat nu eigenlijk een traditie? En hoe verschilt dat van een ritueel?

Een traditie is iets dat doorgegeven wordt. Iets dat we niet zelf verzonnen hebben, maar iets dat van heel lang geleden aan ons wordt doorgegeven. Het is iets dat we daarna ook zelf doorgeven aan de scouts en gidsen die na ons komen.

Rituelen zijn vaste gewoontes met een speciale betekenis. Het zijn de speciale momenten in je groep: een overgang, totemisatie, belofte of vlaggen groet die steeds terugkomen. En die vaak op dezelfde wijze gebeuren. Rituelen zijn dus eigenlijk tradities met een nog net iets specialere betekenis.

Inhoud graag! We vinden het heel belangrijk dat onze tradities en rituelen ook een nut hebben. Dat ze van je groep een sterker geheel maken. Als je van een traditie of ritueel niet kan bedenken waarom dit je groep sterker maakt, is dat een goede reden om deze nog eens onder de loep te nemen. Wees niet bang om aan tradities te sleutelen of om ze eigentijdser te maken. Een goede traditie is er een die leeft, evolueert en vooral, nuttig is!