Zoek
Kennismaken met een spel

Een goed kennismakingsspelletje kan je het hele jaar gebruiken. Je leert er niet alleen elkaar maar ook jezelf beter door kennen. En wie in zichzelf gelooft, zoekt minder snel het conflict op.  Met deze kant-en klare kennismakingsspelletjes  maak je de sfeer tussen je leden in een mum van tijd top!

2-truths and a lie

Stel jezelf voor met 2 waarheden en 1 leugen. Laat dan de groep raden welke de leugen is en welke de waarheden.

Mijn naam mijn flap

Lokaal vol met flappen, men mag op elke flap zijn naam schrijven, iedereen krijgt één naam die men mag doorstrepen, proberen op zoveel mogelijk flappen je naam te krijgen. 

Levende domino

Maak een slinger van dominoblokjes/mensen. Als je een gelijkenis vindt met iemand, mag je hem een hand geven. 

Ik ben uniek

De spelers staan in een kring, het doel is zo snel mogelijk bij ’t middelpunt van de kring te raken. Dit doe je door een origineel weetje over jezelf te vertellen. Als nog niemand hetzelfde heeft meegemaakt of ’t zelfde kenmerk heeft, mag je een stap naar voren doen.

Krantje-mep?

De leden zitten in een kring. Iemand staat in het midden van de cirkel met een opgerolde krant. Hij mag op iemand slaan zoveel hij wil, tot die de naam van iemand anders gezegd heeft. Dan moet de persoon in het midden die persoon gaan kloppen, tot die weer iemand anders zegt, enzovoort.

Voetenschaak

De groep is in twee teams verdeeld. De spelleider poneert telkens een stelling. Als die voor jou op gaat, spring je met beide voeten samen naar voren. Enkel je voeten mogen de grond raken, wie valt moet terug naar de startstreep.

De bedoeling is om de voeten van een tegenspeler te tikken. Lukt dat, dan gaan beide spelers naar de startlijn van de winnaar. Het doel van het spel is om zo veel mogelijk deelnemers in je team te krijgen.

Kennismakingszitten

De spelers zitten naast elkaar in een cirkel op een stoel. De leiding stelt nu een vraag, vb.: Als je 1 zus hebt mag je een plaats naar rechts doorschuiven. Indien de persoon rechts van jou geen zus heeft, moet deze gewoon blijven zitten, en moet je dus op de schoot van deze persoon gaan zitten. Enkel wie bovenaan zit mag verder schuiven.

Naamballon

Iemand tikt een ballon omhoog en roept de naam van een medespeler. Die probeert de ballon omhoog te tikken vooraleer die de grond raakt en op zijn beurt roept hij een andere naam. Om het moeilijker te maken kan je een tweede naam roepen die deze speler moet hinderen.

Pak de persoon voordat hij een voorwerp heeft 

De spelers lopen door elkaar. De spelleider roept plotseling een naam van iemand uit de groep en een voorwerp dat zich in de ruimte bevindt. De andere spelers trachten de aangeduide speler te tikken vooraleer die ene persoon het genoemde voorwerp bereikt heeft.  

Nog meer kennismakingsspelen vind je op de (kennismakings)spelendatabank

Met dank aan Tumult