Zoek
Speeltoestellen

Heb je één of meerdere speeltoestellen (schommel, klimrek, glijbaan, ..) op het terrein staan? Dan moet je groep voldoen aan de strenge veiligheidsnormen van het K.B. van 28 maart 2001. Hieronder overlopen we de belangrijkste inhoud van dit besluit:

Voor wie is deze wetgeving?

Het Koninklijk besluit is bedoeld voor alle verantwoordelijken die hun speelterrein openstellen voor het publiek of de leden van hun vereniging. Dit wil zeggen dat alle publieke speelterreinen met minstens één speeltoestel onder dit besluit vallen.
Voor alle duidelijkheid: alle tijdelijke sjorconstructies vallen niet onder deze wetgeving!

Wie is de uitbater?

De wetgeving zegt dat een uitbater de verantwoordelijke of de beheerder van het speelterrein is. Diegene die dus rechtstreeks het speelterrein aanbiedt, is verantwoordelijk voor de veiligheid van het speelterrein en de speeltoestellen. Het is deze uitbater die met naam en adres op het verplichte uithangbord moet staan.

Wat is een speelterrein?

De wetgeving spreekt over speelterreinen en speeltoestellen. Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren gebruikt wordt om te spelen.
Het gaat in dit KB enkel over die speeltoestellen waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van de eigen menselijke energie om er op te spelen. Deze speel- en sporttoestellen kunnen ofwel stevig verankerd zijn ofwel bewegend zijn. Alle elektrische en motorisch aangedreven speeltoestellen vallen dus niet onder dit KB.
Let op! Springkastelen vallen WEL onder dit KB! Het zijn immers toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen menselijke energie.

Wat zijn de verplichtingen voor de uitbaters van speelterreinen?

Als uitbater is men verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en -terreinen.
Een speelterrein mag slechts gebruikt worden als aan de algemene veiligheidsverplichtingen voldaan is. Hiervoor moeten volgende stappen doorlopen worden:

 • Uitvoeren van een risicoanalyse
 • Opstellen van preventiemaatregelen
 • Toepassen van deze preventiemaatregelen tijdens de opstelling en uitbating van het speelterrein
 • Opstellen van een inspectie- en onderhoudsschema

Volgende inlichtingen moeten door de uitbater duidelijk aangegeven worden en zichtbaar zijn:

 • De naam en contactgegevens van de uitbater
 • Een unieke alfanumerieke identificatie voor elk speeltoestel (per speelterrein)
 • Een algemeen reglement en eventuele waarschuwingen (in de taal van het taalgebied of onder de vorm van duidelijke en ondubbelzinnige iconen)

Door het bijhouden van een logboek kan men als uitbater op een efficiënte manier aantonen dat de verplichtingen van de reglementering gevolgd werden.

Meldingsplicht

De uitbater moet elk ernstig ongeval of incident melden bij het Centraal Meldpunt van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hoe hij dat doet is minder belangrijk (telefoon, email, fax). Indien de uitbater verzaakt aan de meldingsplicht kan hij gesanctioneerd worden!
De minimumgegevens die elke melding moet bevatten:

 • Naam van de melder, uitbater, contactpersoon
 • Plaats van het speelterrein
 • Tijdstip van het incident of ongeval
 • Materiële schade? Gewonden? Doden?
 • Beknopte beschrijving: betrokken toestel, ...

Je kan hiervoor ook gebruik maken van het standaard meldingsformulier van de FOD Economie.

Risicoanalyse

De risicoanalyse bestaat uit het vaststellen van de gevaren en risico's voor de gebruikers of de begeleiders en het evalueren van de risico's.
Deze analyse gebeurt voor het speelterrein en voor alle speeltoestellen apart. Hou onder andere rekening met volgende gevaren:

 • Gevaren veroorzaakt door het slecht plaatsen van een speeltoestel
 • Slecht onderhoud van het terrein
 • Onvoldoende informeren van de gebruikers
 • Slechte bodembedekking
 • Rondslingerend materiaal
 • Gevaar om te vallen, te botsen, te snijden, beklemming, ...

Ter info:
Een speeltoestel of terrein dat voldoet aan de Europese Normen (EN 1176 en EN 1177) over de veiligheid van speelterreinen wordt als veilig beschouwd. Hiervoor moet dan ook geen risicoanalyse gebeuren.

Opgelet!
Een speeltoestel met een CE-markering is bedoeld voor gebruik door één gezin (huishoudelijk gebruik). Deze toestellen mogen bijgevolg niet gebruikt worden op een speelterrein!

Meer informatie?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen of bezoek de website van FOD Economie.

Nog vragen?

Stuur ons een mailtje op beheer@scoutsengidsenvlaanderen.be en we helpen je graag verder!