Zoek
Veelgestelde vragen over mannelijk/vrouwelijk/andere

Vanaf december 2019 kunnen alle leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf bepalen wat ze in de Groepsadministratie naast de term 'geslacht' aanvinken:  mannelijk, vrouwelijk of andere. Merk je dat het thema bij één van je leden leeft?

Geeft giver Fleur al langer aan dat ze Floris wil genoemd worden en liever jongen wil zijn? En zou hij dolblij worden dat er 'verkenner' op zijn lidkaart staat in plaats van 'gids'? Vraag je je af hoe je daar best op reageert? En of je daar de andere leden en de ouders bij moet betrekken? Hieronder een lijst veelgestelde vragen én antwoorden. Heb je het antwoord niet gevonden of heb je nood aan extra advies? Neem dan contact op met ploeg Diversiteit.

Wat betekent ....?

Waarvoor staat 'andere'?

Wanneer gebruik je 'andere'?

Is er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer je 'andere' mag gebruiken?

Wanneer passen we 'vrouwelijk' of 'mannelijk' aan?

We zijn een meisjes-/jongensgroep, moet de persoon in kwestie van groep veranderen?

Wat betekent....?

  • Je geboortegeslacht is wat biologisch (chromosomen, hormonen,..) is vastgelegd.
  • Gender gaat over de sociale en culturele structuren rond de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen. Structuren die een invloed hebben op de stereotiepe voorstelling.
  • Genderidentiteit gaat over hoe je je voelt.
  • Genderexpressie is hoe je jezelf uit, je uiterlijk. Besef dat niet alles strikt afgelijnd is en veel kan veranderen. Een beetje dit, een beetje dat.
  • Transgender zijn personen van wie de genderidentiteit en/of -expressie niet overeenkomt met het geboortegeslacht en de verwachtingen die daarrond bestaan.
  • Transseksueel zijn personen die opteren voor een geslachtsverandering (niet alles transgender personen kiezen daarvoor).
  • Interseksueel zijn personen die geboren worden met geslachtskenmerken die niet eenduidig zijn.

Waarvoor staat 'andere'?

'Andere' wordt gebruikt als aanvulling op 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. Je gebruikt 'andere' als de persoon in kwestie zich noch als man, noch als vrouw wil identificeren.


Wanneer gebruik je 'andere'?

Je mag in de Groepsadministratie 'andere' invullen bij geslacht als de persoon in kwestie je dat heeft gevraagd. Heb jij het gevoel dat er 'andere' zou moeten staan? Spreek de persoon in kwestie er dan over aan.

Pols bij minderjarigen of ze het er al met hun ouders over hadden. Is dat niet het geval, raad hen dan aan om dat wel te doen. Je hebt geen toestemming van de ouders nodig om het aan te passen. Een aanpassing van het geslacht in de Groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft geen juridische gevolgen of gevolgen voor de verzekering.

Gebruiken jullie een eigen inschrijvingsprocedure die je daarna in de Groepsadministratie uploadt? Voeg dan zeker ook de optie 'andere' toe bij het vak geslacht.


 Is er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer je 'andere' mag gebruiken?

Neen, maar bespreek het altijd eerst met de persoon in kwestie. Hoe jonger iemand is, hoe complexer het gesprek. Je mag je zeker de vraag stellen: "Is dit de moeite waard?" We raden wel aan om er vanaf jonggiver-/giverleeftijd zeker actief mee aan de slag te gaan.


Wanneer pas je 'vrouwelijk' of 'mannelijk' aan?

Het is mogelijk dat leden niet (langer) als hun biologische geslacht herkend willen worden (bijvoorbeeld Rik die zich geen jongen (meer) voelt, maar meisje en graag aangesproken wil worden als Marieke). Als dat het geval is, kan je het geslacht aanpassen in de Groepsadministratie. Bespreek het altijd wel eerst met de persoon in kwestie.

Moet de groepsraad die beslissing goedkeuren?
Het lijkt ons verstandig om het te bespreken op de groepsraad. Zorg ervoor dat alle leiding goed geïnformeerd is over het thema (zie www.scoutsengidsenvlaanderen.be/taboe/genderbewust-scouten). Heb je graag ondersteuning bij het gesprek? Contacteer dan ploeg Diversiteit of je agc Diversiteit.

Moeten we ook babbelen met de andere leden van de tak?
Dat kan je zeker doen, op voorwaarde dat de persoon in kwestie je daarvoor de toestemming geeft (je kan het gesprek samen voorbereiden, eventueel ook samen met de ouders). Met de leden kan je bijvoorbeeld praten over kinderen en jongeren die er als een meisje uitzien maar zich een jongen voelen en omgekeerd. En hoe de leden ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich goed voelt. Heb zeker extra oog voor de dynamiek in je tak: buitenbeetjes worden gemakkelijk slachtoffer van pestgedrag. Er bestaan ook kinderboeken die je daarbij kunnen helpen. Info over kinderen en gender vind je ook op www.seksualiteit.be/voorlichting/je-kind-transgender.

Moeten we de ouders van de andere leden van de tak inlichten?
Dat kan je zeker doen, op voorwaarde dat de persoon in kwestie dat oké vindt. Voor groepen met enkel meisjesgidsen of jongensscouts kan een gesprek met de ouders van de andere leden zeker helpen om misverstanden te voorkomen en vragen te beantwoorden.


We zijn een meisjes-/jongensgroep, moet de persoon in kwestie dan van groep veranderen?

Dat kan je als leiding niet zomaar beslissen of opleggen. Ga in gesprek met het kind of de jongere en de ouders. Probeer samen tot een beslissing te komen.