Zoek
De evolutie van leiding

Leiding geven, groepsleiding zijn… Het zijn en blijven vrijwillige engagementen met een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is daarom heel belangrijk dat jij, maar ook de leiding, weet waaraan ze beginnen en zich bewust zijn van de inhoud van hun rol. Als groepsleiding help jij leiding en jins bij het maken van de juiste keuzes.

Jin

Zij moeten zelf bepalen of leiding worden iets voor hen is of niet. Zorg voor de juiste informatie voor die jins en weet wat zij verwachten van het leiding-zijn. Wat wordt van leiding verwacht? Wat is het minimumengagement van een leider of leidster? Pas als de jin goed weet wat het inhoudt, zal hij of zij een juiste keuze maken.

Een voorbeeld: Leiding zijn is niet enkel activiteiten houden op zaterdag of zondag, maar betekent ook dat je de activiteiten zelf moet voorbereiden en dat er één keer per maand een groepsraad is met verplichte aanwezigheid.

Nieuwe leiding

Nieuwe leiding moeten – en willen vaak – nog veel leren. Zoek een systeem waarmee je eerstejaarsleiding het best ingewerkt krijgt in jullie groep, ook al zijn ze al jaren lid van de groep. Als lid zie je veel taken niet die zich op de achtergrond afspelen. Zelf kan de leiding in kwestie vormingen volgen – al dan niet van Scouts en Gidsen Vlaanderen – zoals een animatorcursus, EHBO-cursus… Jij kan als groepsleiding, bijvoorbeeld, een onthaalmap samenstellen, een peter-meter-systeem uitwerken waarbij oud-leiding of ervaren leiding peter of meter is van nieuwe leiding of een checklist opstellen met alles wat een leiding in zijn eerste jaar moet gedaan hebben. Daarnaast is het jouw taak als groepsleiding ervoor te zorgen dat leiding de ruimte krijgt om fouten te maken en hieruit te leren. Zoek een evenwicht tussen alles voorkauwen of de leiding sommige dingen zelf te laten ondervinden.

Ervaren leiding

Pols bij je ervaren leiding ook af en toe of alles oké is. Misschien hebben ze nood aan wat extra uitdagingen? Of willen ze graag meer betrokken worden bij bepaalde aspecten? Zorg ervoor dat ervaren leiding ook nog voldoende uitgedaagd wordt. Zij kunnen ingezet worden om nieuwe leiding in te werken of kunnen jou assisteren bij groepsleidingstaken.

Gestopte leiding

Wanneer een persoon beslist om zijn leidingscarrière stop te zetten, is het altijd interessant dat deze persoon weet dat er andere functies bestaan die hij kan opnemen. Binnen de groep zelf zijn er nog functies zoals materiaalmeester, lid van de vzw, stamleiding, evenementenorganisator… Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je verder doorgroeien als districtsmedewerker, gouwmedewerker, medewerker bij een ploeg van Scouts en Gidsen Vlaanderen, vormingsbegeleiding…

Wanneer een persoon beslist om te stoppen met de scouts, zorg dat je weet waarom. Die informatie kan belangrijk zijn naar de toekomst toe. Als veel leiding stopt om dezelfde reden kan het zijn dat er iets moet veranderen. Zorg ervoor dat de persoon die stopt bedankt wordt voor zijn engagement en inzet.

Let erop dat de continuïteit binnen je groep verzekerd blijft. Als de stoppende leiding een specifieke taak had, moet de taak worden doorgegeven aan een nieuwe verantwoordelijke.