Zoek
Groepsdynamica

Het groeiproces van een groep omvat verschillende fases. Ook jouw leidingsploeg verandert volgens zo’n proces. Niet alle stappen zijn even herkenbaar, maar jullie gaan ze allemaal door. Wees je als groepsleiding bewust van deze stappen en waar je staat in het proces. Soms zal je eens moeten teruggaan omdat je ploeg nog niet klaar is om een nieuwe fase aan te vatten.

Blijf vooral inzetten op groepsbinding en sfeer!

De beginnende groep

In het begin van het jaar wordt de nieuwe groep samengesteld. Op dat moment zijn er twee groepen aanwezig. Het is jouw taak als groepsleiding om de ervaren leiding en nieuwe leiding met elkaar te verzoenen, om tot één groep te komen.

Iedereen in de groep zal zijn best moeten doen om in de groep te passen en een nieuwe positie te zoeken. In deze fase wordt er vooral kennis gemaakt met iedereen

Het zoeken naar gelijkheid

Iedereen zoekt naar zijn positie binnen de groep, naar zijn rol. Om een bepaalde rol in te nemen zal elke leiding iets van zijn of haar karakter moeten blootgeven. Hiervoor hebben ze een gevoel van veiligheid nodig. Ze zullen dit doen door te zoeken naar gelijkenissen binnen de groep: hem ken ik van bij de givers, met haar heb ik in de klas gezeten, zij studeert hetzelfde…

Als groepsleiding zorg je ervoor dat iedereen tevreden is met de rol die hij of zij in de groep opneemt. Geef voldoende ruimte aan de nieuwelingen en laat de ‘ervaren’ leiding niet voor iedereen de wet dicteren.

Het groepsgevoel

Ga met je groep op stap, ga op zoek naar succeservaring. De momenten waarover aan het kampvuur verteld worden, maken van je leidingsploeg één groep. Organiseer een leuk spel waarbij de leiding elkaar nog beter leert kennen en waar je als groep sterker uitkomt.

Het groepsgevoel zorgt voor vertrouwen in de groep. De leiding is op elkaar aangewezen.

Verkenning en aanvaarding van het anders-zijn

De ene leider houdt er een andere mening op na tijdens de groepsraad. Sommige leiding werkt al terwijl anderen nog studeren.

Anders-zijn wordt niet meer als bedreigend ervaren maar als verrijkend. Hierdoor zal leiding zich nog meer op hun gemak voelen binnen de groep en zich nog meer tonen. Het zal wel eens botsen tussen leiding, maar dit wordt eerder gezien als een kans om te groeien en een nog betere leidingsploeg te worden.

Verdere groei of stilstand

De groep kan verder groeien door te reageren op impulsen van buitenaf. Op vorming wordt een idee meegenomen dat op de groepsraad gedeeld wordt. Er komt kritiek van enkele ouders over de werking en samen met de groep bekijken jullie hoe het beter kan.

Wanneer de sfeer binnen de groep belangrijker wordt dan de mensen zelf, kom je in een stilstand terecht. Dit gebeurt wanneer de leidingsploeg schrik krijgt van veranderingen omdat dit de sfeer zou kunnen verpesten. Je groep kan zodanig vastgeroest zitten dat je stagneert.

Het is belangrijk dat je op tijd ingrijpt en hen terug samenbrengt. Hiervoor moet jij als groepsleiding terug de touwtjes in handen nemen en hen terug laten voelen dat ze één groep zijn.

Het einde van de groep

Op zich wordt een leidingsploeg nooit helemaal ontbonden, maar je kan het einde van een scoutsjaar wel aanzien als een einde van de groep. Er gaat leiding weg, er komt nieuwe leiding bij. De samenstelling van je leidingsploeg wijzigt waardoor je in het begin van het scoutsjaar start met een groepje individuen die je opnieuw tot een groep moet krijgen.

Tips voor groepsbinding

  • Organiseer een weekend voor je leiding waar je het scoutsjaar plant en voldoende ontspannende activiteiten voorziet. 
  • Spreek een vaste avond in de maand af waarop jullie samen eten op de scouts. 
  • Ga samen naar de fuif van de naburige jeugdbeweging. 
  • Blijf eens samen slapen op de scouts. 
  • Stel een bucketlist op wat je dit jaar allemaal samen wil doen. 
  • Investeer zowel tijd in kennismaking in het begin en van afscheid en afronding aan het einde van het scoutsjaar.