Zoek
Veranderingsmanagement

Je begint er als nieuwe groepsleiding vol goede moed aan. Je wil een aantal veranderingen doorvoeren in de activiteiten en werking van je groep, en dan… Dan botst je op weerstand en tegenstand vanuit de groepsraad. Plots wil niemand iets anders en werken ze niet mee zoals je verwacht had. Dat is zeer normaal en gewoon. Het andere is onbekend en onbemind. Ze zijn tevreden met de huidige situatie en zien in het nieuwe meer nadelen dan voordelen.

[trap 1] Het doel van de verandering?

Wanneer je begint aan het doorvoeren van iets nieuws, ga dan op zoek naar het waarom van de verandering. Is het gewoon om eens iets anders te doen of omdat wat er nu is niet optimaal is. Draait de spaghettidag al enkele jaren niet meer of hebben jullie eens zin in frietjes?

[trap 2] Kritische analyse.

Vertrek vanuit een evaluatie van het bestaande om daar de negatieve en positieve punten uit te halen met de volledige groep. In de nieuwe situatie behouden jullie hopelijk de positieve punten en worden de negatieve aangepakt.

[trap 3] Stel een actieplan op.

Lijst op wat er moet gebeuren om de verandering te kunnen doorvoeren.

[trap 4] Take it easy!

Voer de verandering ook niet te snel door. Doe alles in kleine, duidelijke stapjes waarbij het einddoel zichtbaar is. Bekijk het actieplan en zet erbij wat de tijdspanne is. Zorg dat niet alles binnen één jaar moet gebeuren. Geef jezelf de tijd om het goed uit te voeren en om steeds te kunnen bijsturen – ga voor kwaliteit boven snelheid.

[trap 5] Terugkijken

Na elke afgeronde stap moet je zorgvuldig evalueren. Is jullie doel bereikt? Is het wel een verbetering? Waar moet er worden bijgestuurd om deze verbetering door te voeren? Bewaar als groepsleiding het proces en heb hierbij veel zorg voor de mensen in dit proces. Zorg dat iedereen mee is en het voordeel van de verandering inziet.