Zoek
Uitdagingen
 • Waken over grenzen

  Hoe kan je leiding laten handelen naar de Speel op veilig?

  De Speel op veilig is een handboek met regels en richtlijnen voor de organisatie van veilige scoutsactiviteiten. In dit handboek maken we volgende onderscheid:

  • WETTEN, deze zijn opgelegd door de overheid. 
  • REGELS, deze worden opgelegd door Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
  • RICHTLIJNEN, deze zijn niet opgelegd, maar kunnen helpen om wetten en regels gemakkelijker te volgen.

  Als groepsleiding is het jouw taak om ervoor te zorgen dat leiding veilige scoutsactiviteiten organiseert.

  • Zorg ervoor dat leiding de Speel op veilig
  Lees meer
 • Omgaan met tradities

  Een doop op kamp, een groepsmis, speciale kreten tijdens het aantreden, bieken… Elke groep kent zijn eigen regels en tradities. Dit is wat jouw scoutsgroep onderscheidt van andere groepen. Als groep creëren we rituelen om ons te verbinden en duidelijk te maken dat we één groep zijn. Buitenstaanders begrijpen ze niet altijd en nieuwe leden of leiding snappen het ook niet allemaal.

  Zijn alle tradities nog relevant voor de werking van de groep en de eigenheid? Verander gerust iets aan de tradities en gebruiken. Deze zijn sowieso constant in beweging zonder dat je het merkt. Er worden woorden in de kreten aangepast zonder dat iemand het doorheeft en zo ontstaat een nieuwe traditie. De

  Lees meer
 • Alcohol- en drugsbeleid

  Niets is leuker dan eens stevig door te zakken met maten. Ook binnen scoutsverband wordt regelmatig eens een pintje gedronken en daar is niets mis mee. Het wordt echter een probleem wanneer deze paar pintjes plots te veel worden en de veiligheid of kwaliteit van de werking in het gedrang komt.

  Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen stelden we de BAR (Belangrijke Alcohol Richtlijnen) op. Dit zijn richtlijnen over hoe je met alcohol in je groep omgaat en hoe je een beleid opstelt.

  Stel samen met je groepsraad een beleid op waarin iedereen zich kan vinden. Stel hier vooral de leden en de veiligheid en kwaliteit van de werking centraal. Wanneer iedereen zijn inspraak heeft gehad

  Lees meer
 • Conflicten

  Een kleine frustratie kan uitgroeien tot een echt conflict binnen je leidersploeg. Het is niet altijd evident om hier als groepsleiding goed op in te spelen.

  DO

  Laat het niet te ver komen. Is er wrevel, speel er dan snel op in. Praat het uit en trek conclusies.

  Bereid het gesprek voor! Ga desnoods op voorhand samenzitten met beide partijen.

  Ga op zoek naar de beste oplossing voor het probleem. Vaak zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen om tot een oplossing te komen. Ga voor één duidelijke oplossing waar iedereen achter staat.

  Word terug één groep, één team en ga na hoe de betrokken leiding het proces vonden. Maak afspraken

  Lees meer
 • Crisissituaties

  Wat je kan doen om te verkomen, tijdens de crisis en na de crisis.

  VOORKOMEN

  • Voorkomen is beter dan genezen! Handel steeds naar de Speel op veilig! Denk goed na voordat je risicovolle activiteiten op poten zet. Bij twijfel kan je steeds te rade gaan bij een ervaren leiding of bij je districtcommissaris. Je DC staat steeds voor je klaar, ook bij kleinere problemen. 
  • Om op kamp of tijdens een activiteit geen verrassingen tegen te komen is een goede voorbereiding noodzakelijk. Stel dus voor je op kamp vertrekt een lijst op van nuttige nummers die je steeds dicht bij de hand hebt (bijvoorbeeld in de EHBO-koffer). 
  • Stel een plan op om in
  Lees meer
 • Zelfmoordgedachten, mishandeling, radicalisering of andere extreme situaties

  Begin hier zelf niet aan. Wanneer leden of leiding met deze gedachten zitten, zijn er meestal achterliggende problemen. Probeer met de jongere hierover in gesprek te gaan en raad hem aan hulp in te schakelen via CAW, CLB of andere professionele instanties. Je kan met de jongere afspreken om het samen aan zijn of haar ouders te vertellen.

  TIP: BLAUW LICHT

  We zijn eerlijk; In het spel van scouts en gidsen schuilt ook dat gevaarlijk hoekje. Uiteraard, zoeken wij dat nooit zelf op. Maar wat als dat hoekje ons vindt en de vertrouwde werking slaat om in een crisis? Wat als, hierdoor, plots een camera van de regionale tvzender voor je neus geschoven wordt? Wat als, als, als.. De

  Lees meer