Zoek

Alk

Synoniemen: 
Kittlitz' alk, Xantus

Deze zeevogel met zwarte kop zwemt en duikt gemakkelijk. De Alk houdt het bij een korte vlucht, want in de lucht lijkt hij wat onhandig. De Alk leeft en broedt in grote groepen. De Alk is zorgzaam voor zijn jongen.