Commissaris Financiën

Spreek jij vloeiend boekhouden, balansen, begrotingen en jaarrekeningen?

Vrijwillig
Nationaal

De commissaris Financiën bouwt mee aan het financieel beleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Enerzijds als voorzitter van de werkgroep financiën, met van hieruit adviesplicht aan het verbondsbestuur over de strategische kaders van de financiën van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Daarnaast is de commissaris verantwoordelijk voor de huidige staat en voorspellingen van de financiën van het Nationaal Secretariaat. Dit houdt onder andere de jaarlijkse begroting en resultaat in, maar ook de langetermijnbegroting. De commissaris Financiën is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de beweging, en wordt benoemd door de stemgerechtigde leden van de verbondsraad op voorstel van het verbondsbureau. 

Functieomschrijving

 • Je ontwerpt mee de begroting en jaarrekening.
 • Je behoudt samen met o.a. de verbondsbeheerder het overzicht van de financiële status van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 • Je werkt en denkt mee aan een beleid om onze organisatie op lange termijn financieel gezond te houden.
 • Je zoekt mee naar mogelijkheden voor financieringen en volgt beleggingen op in functie van zekerheid op lange termijn.
 • Je ziet toe op het aanwenden van de middelen en op het verwerven van inkomsten.
 • Je verzorgt de uitgebreide en transparante communicatie over de financiën naar de beweging toe.
 • Je werkt nauw samen met de verbondsbeheerder.
 • Af en toe kom je in aanraking met vertrouwelijke informatie waar je verantwoord mee omgaat.
 • Je zetelt in het bestuursorgaan en in de beheerscommissie.
 • Je zit de werkgroep financiën voor en adviseert van hieruit het verbondsbestuur over de strategische kaders van de financiën van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. 

Competentieprofiel?

 • Zelfontplooiing: inzicht verwerven in eigen sterke kanten en werkpunten, interesses en ambities. Kansen benutten en uitdagingen opzoeken om jezelf te ontwikkelen en te versterken.
 • Resultaatgerichtheid: haalbare, maar uitdagende doelen stellen, gedreven zijn om deze te halen en de prestaties te verbeteren. Prioriteiten stellen en bijstellen om de afstemming tussen doelen te bewaren.
 • Betrokkenheid bij de beweging: handelen met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Dienstbaarheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de doelgroep, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Samenwerken: actief bijdragen aan het creëren van een goede teamgeest en aan het bereiken van groepsresultaten in een diverse omgeving.

Extra competenties voor deze functie:

 • Kennis delen: eigen kennis en ervaring delen met anderen en hen helpen om nieuwe (technische) vaardigheden te beheersen.
 • Zorgvuldigheid: vooruitziend handelen met aandacht voor details. Kwaliteitsvol werk afleveren, ook onder verhoogde druk.
 • Betrouwbaarheid: afspraken nakomen en handelen volgens de aanvaarde sociale normen. Rekening houden met de waarde en visie van de organisatie.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap zo overbrengen dat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt.
 • Initiatief nemen: uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en proactief reageren.
 • Conceptueel denken: zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context en tijdsperspectief plaatsen.

Wat bieden wij?

 • Je komt terecht in een fijne ploeg van vrijwilligers en personeelsleden.
 • Je krijgt de unieke kans om jouw kennis en eigen ideeën om te zetten en te realiseren samen met de beweging.
 • Voldoende vrijheid om jouw engagement vorm te geven.
 • De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en binnen een nieuw kader aan scouting te doen.
 • Doorheen je avontuur kan je beroep doen op coaching en ondersteuning.
 • Onkostenvergoeding voor je transportkosten.

Wat zoeken wij?

Bezit je een grondige basis financiële kennis? Spreek je vloeiend boekhouden, balansen, begrotingen en jaarrekeningen? Krijg je energie van cijfers en rekeningen die kloppen? Dan is dit wellicht iets voor jou.

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij Sophie Maussen, commissarisfinancien@scoutsengidsenvlaanderen.be

Ben jij de geknipte kandidaat? Laat dan snel iets weten aan Addie Neyt, onze verbondsbeheerder via vb@scoutsengidsenvlaanderen.be

Op het einde van het scoutsjaar is Sophie Maussen de volle 6 jaar onze commissaris Financiën geweest. We zijn dus op zoek naar een nieuwe vrijwilliger om deze functie over te nemen. We zijn ons ervan bewust dat we hiervoor een nogal specifiek profiel zoeken, waardoor we nu al de vacature bekendmaken. De geïnteresseerden willen we zo de mogelijkheid geven om de functie al te leren kennen en eventueel enkele maanden te kunnen meelopen met Sophie.