Gouwcommissaris gouw Kempen

gouw Kempen
Vrijwillig
Gouw

De gouwcommissaris (GC) is eindverantwoordelijke over het pedagogische beleid van gouw Kempen. Die ondersteunt de adjunct-gouwcommissarissen (AGC's) in hun functie, verzekert de opvolging van de AGC's en organiseert op regelmatige basis een AGC-onderonsje. Samen met de AGC's zet de gouwcommissaris de pedagogische thema's van Scouts en Gidsen Vlaanderen om in projecten.

De gouwcommissaris vormt samen met de gouwvoorzitter en gouwbeheerder het gouwbureau. Samen ontwikkelen zij de visie van gouw Kempen voor de komende jaren. Ze bewaken deze visie en de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De gouwcommissaris introduceert beleidsprioriteiten van Scouts en Gidsen Vlaanderen in de gouwstructuur. Die netwerkt en wisselt uit met andere gouwen over beleid en pedagogische thema's.

Onze ideale gouwcommissaris

 • heeft voeling met pedagogische thema's
 • durft deelnemen aan een open discussie op de verbondscommissie
 • bewaakt mee de visie en missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen en is hier ambassadeur van binnen gouw Kempen.
 • denkt kritisch na over keuzes. 'Moeten wij hierop ingaan als Scouts en Gidsen Vlaanderen/gouw Kempen?'
 • is een aanspreekpunt voor AGC's
 • is op de hoogte van lopende thema's en kan deze goed uitleggen aan de gouwraad
 • vertegenwoordigt gouw Kempen op de verbondscommissie door punten op te pikken op de gouwraad en deze door te geven
 • is gemakkelijk aanspreekbaar voor gevoelige thema's

De gouwcommissaris is verantwoordelijk voor het spel van scouting in de gouw. De gouwcommissaris is in het bijzonder belast met:

 • de verantwoordelijkheid voor de vorming in samenwerking met de AGC(‘s) vorming
 • het instaan voor de doorstroming van informatie vanuit de gouwraad naar de verbondscommissie en omgekeerd
 • het verzorgen van de public relations
 • de behartiging van de participatie in het jeugdbeleid

Op gouwniveau betekent dit:

 • Aanwezigheid op gouwraad
 • Organiseren van agc-onderonsjes
 • Aanwezigheid op gouwweekends & activiteiten
 • Aanwezigheid op Herfstontmoeting
 • Netwerken en uitwisselen met andere gouwen

Op verbondsniveau betekent dit:

 • Aanwezigheid op verbondsraad (4x)
 • Aanwezigheid op verbondscommissie (maandelijks)
 • Aanwezigheid op verbondscommissieweekend
 • Aanwezigheid op 24u van Beleid (2x)
 • Aanwezigheid op GC-onderonsje

Interesse? Stuur een mailtje naar het gouwbureau.