Internationaal commissaris (IC) WAGGGS

Vrijwillig
Nationaal

Profiel

De internationaal commissaris WAGGGS heeft het volgende takenpakket:

 • Het vertegenwoordigen van Scouts en Gidsen Vlaanderen op het internationale vlak en in het bijzonder bij de Europese en wereldkoepel van WAGGGS
 • Het informeren van de nationale vergaderingen en medewerkers over relevante evoluties binnen het aandachtsgebied.
 • Het vertegenwoordigen van Scouts & Gidsen Vlaanderen op het Belgische, federale vlak via het opvolgen van de activiteiten en vergaderingen van GSB (de koepel van Belgische Scouts & Gidsen Associaties)
 • Je vergroot en versterkt het internationale netwerk van Scouts & Gidsen Vlaanderen, door het actief onderhouden en uitbouwen van contacten met andere scouts associaties en het uitbouwen van partnerschappen
 • Het beïnvloeden van het internationale werkveld ten voordele van beslissingen relevant voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Het ondersteunen van leden van de nationale structuur in hun deelname aan internationale events en met hun internationale contacten.

Dit vertaalt zich onder meer in volgende activiteiten:

 • Je vormt een team met je collega IC WOSM
 • Je zetelt in de verbondscommissie.
 • Je zetelt in de pedagogische commissie wanneer de agenda dat vraagt.
 • Je zetelt in de Verbondsraad.
 • Je neemt actief deel aan de GSB vergaderingen en (bege)leidt deze in de juiste richting.
 • Je bent lid van ploeg internationaal (zonder extra verantwoordelijkheden).
 • Je begeleidt de verantwoordelijken vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen en GSB voor  internationale events (Moot, Roverway, Jamboree…) in de opstart en het verloop van hun projecten. Je helpt hen in de opbouw van hun netwerk. Je beheert hiervoor zelf een uitgebreid netwerk.
 • Je verzorgt de voorbereiding en follow-up van deelnemers aan internationale congressen, seminaries en vormingen.
 • Je bewaakt de deelname van Scouts en Gidsen Vlaanderen op internationaal vlak. Zo mobiliseer je nationaal verantwoordelijken voor deelname aan internationale werkgroepen, opleidingen, netwerkmeetings en activiteiten maar bewaakt ook mee de terugkoppeling en relevantie van de deelname.
 • Je zorgt ervoor dat interessante producten en informatie een weg vindt binnen onze beweging. Dit door het ontwikkelen van methodieken of de juiste ploegen hiervoor warm te maken.
 • Je neemt de ambassadeursfunctie waar door o.a. het contactpunt te zijn voor onze externe contacten met WAGGGS.
 • Je informeert en motiveert nationale vrijwilligers i.f.v. werkgroepen en engagementen op internationaal niveau.
 • Je neemt deel aan de statutaire conferenties.
 • Je ondersteunt het verbondsbureau in haar functie op internationaal vlak.

Wij zoeken

Basiscompetenties 

 • Zelfontplooiing
 • Samenwerken
 • Dienstbaarheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Betrokkenheid bij de organisatie/beweging

Specifieke competenties

 • Netwerken
 • Initiatief
 • Conceptueel denken
 • Inspireren

Het spreekt voor zich dat je je vlot verstaanbaar maakt in het Engels en Frans en eventueel andere talen. Dit soms voor grote groepen.

Gezien het brede netwerk dat je opbouwt en de langetermijndossiers op je agenda zoeken we iemand die zich voor meerdere werkjaren (standaard minstens drie) wil engageren.

Wij bieden

 • Een ontzettend boeiende nieuwe wereld boordevol verse uitdagingen.
 • Een goede ondersteuning vanuit het verbond.
 • Nieuwe ontwikkelingskansen op vlak van intercultureel leren, internationale uitwisseling, diplomatisch onderhandelen, talen...

Heb je interesse?

Heb je interesse, wens je meer duidelijkheid of wil je graag enkele zaken overlopen? Contacteer ons gerust via een van onderstaande mailadressen of telefoon nummers. We bezorgen je graag een gedetailleerdere opsomming van het takenpakket en beantwoorden met plezier je vragen en/of bezorgdheden.

Je kan best al eens contact opnemen met:

 • Thiana Van Den Bussche, onze huidige IC WAGGGS, die je uiteraard het takenpakket het beste kan toelichten.
 • Febe Van de Veire, onze IC WOSM met wie je op een aantal domeinen een sterk duo zal vormen. Met haar kan je het over je toekomstige samenwerking hebben.

Beiden zijn te bereiken via: ic@scoutsengidsenvlaanderen.be

Meer info kan je ook verkrijgen bij Tayfun Genc (tg@scoutsengidsenvaanderen.be, 0478 980173) die binnen de pedagogische staf de internationale commissarissen ondersteunt.

Als je je definitief kandidaat wil stellen, stuur je een mailtje met een bondige motivatie naar onze verbondsvoorzitter Pieter Lauwers, (vv@scoutsengidsenvlaanderen.be), en dat ten laatste op  woensdag 14 april.

Hou dan indien mogelijk woensdag 21 april (vooravond en/of avond) vrij voor eventuele selectiegesprekken met het verbondsbureau.

Sleutelmomenten in het selectie- en onboardingproces:

 • woensdag 24 maart: publicatie vacature
 • woensdag 14 april: deadline kandidaturen
 • woensdag 21 april: selectie door het verbondsbureau
 • zaterdag 8 mei: benoeming op de verbondsraad op voorstel van het verbondsbureau
 • Vanaf 8 mei: kennisoverdracht.
 • Herfstontmoeting: overdracht mandaat.