Ploegverantwoordelijke ploeg Lokalen

Vrijwillig
Nationaal

Als ploegverantwoordelijke coördineer je ploeg lokalen . De ploeg draagt de visie rond
jeugdinfrastructuur en speelruimte van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit, door het geven van
vormingen en het organiseren van uitwisselingsmomenten (bv. Inspiratiecafé) en het aanbieden
van ondersteuning aan groepen.

Wat is ploeg lokalen?

Ploeg lokalen is een vrijwilligersploeg binnen de structuren van Scouts en Gidsen Vlaanderen,
onder de beheerscommissie (1 van de 3 beleidsvergaderingen).
Ploeg lokalen biedt ondersteuning aan lokale groepen wanneer het gaat over infrastructuur
(veiligheid, (ver)bouwen, contracten, minimumnormen,...) en ruimte. Dit kan gaan over ad-hoc
ondersteuning of een langer ondersteuningstraject, naar gelang het thema en de vraag van de
groep.
Naast ondersteuning, heeft de ploeg ook een aanbod aan vormingen voor leiding, groepsleiding en
structuurvrijwilligers over brandveiligheid, hygiëne in het lokaal, inbraakpreventie,...
Ploeg lokalen speelt een belangrijke rol in het bewandelen van het spoor van de kikker, duurzame
speelruimte en kwalitatieve jeugdinfrastructuur, van VISIE 2030.
Meer info over de combinatie lokalen, ruimte en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Functiebeschrijving

De ploegverantwoordelijke(n) houdt/houden zich bezig met:

 • Vrijwilligers en de ploeg
  • Coachen en motiveren van vrijwilligers.
  • Teambuilding en groepsdynamica in de vrijwilligersploeg
 • Inhoud en de ploeg
  • Het voorbereiden en voorzitten van de ploegvergadering (ongeveer 6-wekelijks).
  • Het opvolgen van infrastructuur- of ruimteprojecten binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Het helikopterzicht binnen de ploeg en diens aanbod behouden
  • Opvolgen van de beleidsnota/visie2030 en omzetten van doelstellingen in acties die passen binnen de inhoudelijke werking van de ploeg.
 • Beweging en de ploeg
  • De ploeg vertegenwoordigen op de beheerscommissie (maandelijks).
  • Sporadisch aanwezig zijn op de open pedagogische commissie (3x per jaar)
  • Je draagt visie van jeugdinfrastructuur en ruimte van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit en je bent het aanspreekpunt hierin.

Competenties

 • Conceptueel denken
 • Actief luisteren
 • Plannen en organiseren
 • Interesse in de werking van de beweging
 • Coachen van de ploeg (vrijwilligerscyclus)
 • Kennis of ervaring (in een bepaald onderwerp) van infrastructuur of speelruimte is een
 • pluspunt - geen vereiste
 • Inzicht in het groepsdynamisch proces is een pluspunt

Wij bieden

Je krijgt de unieke kans om een minder bekend stukje van Scouts en Gidsen Vlaanderen te
ontdekken. Je kan je ideeën omzetten en realiseren via projecten, samen met de beweging. Je
leert vanuit je rol als spelverdeler vele nieuwe mensen kennen.
Je wordt doorheen je avontuur als ploegverantwoordelijke gecoacht en ondersteund door een
stafmedewerker en de verbondsbeheerder.

Interesse

Vragen of meer info? Stuur een mailtje naar Jochem (AVC beheersmaterie)
Interesse? Mail je kandidatuur door naar Addie Neyt (Verbondsbeheerder).