Zoek
Evenementenverzekering: de medewerkers van jullie fuif verzekeren (Polis 45.216.846)

Verzekering aanvragen

Fuif of festival gepland? Vlaamse kermis, groot straatfeest?

Als je een activiteit organiseert die geen scoutsactiviteit is, maar waarvoor je toch leiding, leden en andere medewerkers wil verzekeren, dan kies je best voor de evenementenverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Deze verzekering is 24u geldig. Dus ook na middernacht.

Wanneer sluit je deze verzekering af?

Als het antwoord op onderstaande vragen minstens drie keer ja is, dan beschouwen we je activiteit als evenement en is de ledenpolis niet meer van toepassing.

 • Verwachten jullie meer dan 100 mensen die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen?
 • Bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden? (Ouders beschouwen we hier als scoutslid)
 • Vragen jullie inkom en is het de bedoeling om winst te maken?
 • Zijn er externe medewerkers nodig om de activiteit te ondersteunen? Bijvoorbeeld extra security.
 • Zijn jullie lokalen te klein en vindt jullie evenement plaats in een grote tent of op een andere locatie?

Wie kan de evenementenverzekering afsluiten?

Elke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een VZW of andere groep kan van deze verzekering geen gebruik maken. Als zij een activiteit organiseren in scoutslokalen moeten ze zelf een brandverzekering voorzien.

Waarvoor zijn jullie dan verzekerd?

 • Voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
 • De lokalenpolis blijft gelden als de activiteit doorgaat in het eigen lokaal. Ook als jullie als scoutsgroep zelf een locatie huren,  blijft de lokalenpolis van toepassing.

Wie is er verzekerd?

De medewerkers van het evenement, NIET de bezoekers.

Wat is niet verzekerd via deze verzekering?

 • Sportactiviteiten/wedstrijden (hiervoor sluit je een sportverzekering af bij een lokaal verzekeringskantoor of gratis bij Sport Vlaanderen)
 • Lichamelijke schade van bezoekers (tenzij door een fout van de organisatie).
 • Schade aan materiaal. Wij bieden geen materiaalverzekering aan voor een evenement.
 • Schade aan (gehuurde) tenten.
 • Schade aan gehuurde lokalen die niet gehuurd worden door de groep zelf, maar bijvoorbeeld door het oudercomité.

Wat kost deze verzekering?

 • Tot 500 bezoekers:                           65,55 euro per dag (24u).
 • Tussen 500 en 1000 bezoekers:   131,10 euro per dag (24u).
 • Tussen 1000 en 1500 bezoekers: 163,88 euro per dag (24u).
 • Tussen 1500 en 2500 bezoekers: 229,43 euro per dag (24u).
 • Meer dan 2500 bezoekers: premie in overleg met Ethias te bepalen (24u).

Wat moet je weten voor je met de aanvraag begint?

 • Gegevens van jullie groep: groepsnummer.
 • Wat gaan jullie doen?
 • Wanneer gaan jullie dat doen?
 • Waar gaan jullie dat doen?
 • Hoeveel bezoekers verwachten jullie?

Deze verzekering is 24u geldig. Dus ook na middernacht.

 Waarborgen en extra informatie vind je in onze brochure Goed verzekerd? en in de polis.