Zoek
Materiaalverzekering

aangifte schade aan materiaalVerzekering aanvragen

Deze verzekering is ideaal om een tent, groeps- of persoonlijk materiaal (fiets, gsm, laptop, radio, ...) en geleend of gehuurd materiaal te verzekeren.

Wanneer neem je deze verzekering?

 • Voor materiaal van derden en persoonlijke voorwerpen.
 • Voor groepsmateriaal.
 • Voor groepsmateriaal beter te verzekeren voor brand- en stormschade (bedrag hoger dan 4 957,84 euro).
 • Enkel voor scoutsactiviteiten.
 • Enkel binnen Europa.
 • Voor tenten, zie onderaan de pagina.

Deze verzekering kan je niet afsluiten voor:

 • Hulpmiddelen zoals rolstoel, hoorapparaat, orthopedisch materiaal.
 • Zonnebrillen en contactlenzen.
 • Fitbit
 • Voertuigen.
 • Materiaal van een fuif (is geen scoutsactiviteit, maar een evenement)
  Enigste uitzondering = als je voor je fuif een evenementenverzekering (via Scouts en Gidsen Vlaanderen) hebt afgesloten!

Wat is er verzekerd?

 • Accidentele beschadigingen.
 • Stormschade, brandschade, overstroming enzovoort voor een bedrag hoger dan het standaardbedrag.
 • Schade tijdens vervoer, laden en lossen.
 • Vandalisme.
 • Diefstal met braak of geweldpleging (PV laten opmaken).
 • Staking en oproer.
 • Opgelet: voor een gsm, gps of mp3-speler is er een vrijstelling van 65 euro per toestel.

Wat kost deze verzekering ?

 • 8,25‰ van de verzekerde waarde.
 • Minimumpremie van 20,45 euro (vraag best zoveel mogelijk materiaal in één keer aan).
 • Max. termijn van 30 dagen

Verzekerde bedragen

 • Maximum te verzekeren bedrag per activiteit: 247.893,52 euro.
 • Maximum te verzekeren bedrag per tent: 2478,94 euro.
 • Vrijstelling: 247,89 euro (geen vrijstelling voor persoonlijke voorwerpen).
 • Vrijstelling voor gsm, gps of mp3-speler: 65 euro.
 • Totale nieuwwaarde per fiets: max. 495,79 euro.
 • Persoonlijk materiaal: maximum 2000 euro te verzekeren per persoon.

Welke gegevens heb je nodig om deze verzekering te kunnen aanvragen?

 • Locatie van de activiteit.
 • Groepsmateriaal: aard, soort materiaal, model, grootte, aantal en nieuwwaarde.
 • Voor materiaal van derden: voornaam, naam en adres van de eigenaar. Aard, soort materiaal, model, serienummer, aantal en nieuwwaarde. (= gehuurd of geleend materiaal van personen die niet tot de groep behoren)
 • Voor persoonlijke voorwerpen: lidnummer, voornaam, naam en adres van de eigenaar. Soort materiaal, model, serienummer, merk, aantal en nieuwwaarde.

Waarborgen en extra informatie:

Waarborgen en extra informatie vind je in onze brochure Goed verzekerd? en in de polis.

Tijdelijke verhuur van tenten.

(Polis 45.063.801)