Zoek
Materiaalverzekering (Polis 45.063.801)

Verzekering aanvragen

Deze verzekering is ideaal om een tent, bril, groepsmateriaal of eender welk persoonlijk voorwerp (gsm, laptop, radio, ...) te verzekeren.

Wanneer neem je deze verzekering?

 • Voor materiaal van derden en persoonlijke voorwerpen.
 • Voor groepsmateriaal.
 • Voor groepsmateriaal beter te verzekeren voor brand- en stormschade (bedrag hoger dan 4 957,84 euro).
 • Enkel voor scoutsactiviteiten.
 • Enkel binnen Europa.
 • Voor tenten, zie onderaan de pagina.

Deze verzekering kan je niet afsluiten voor:

 • Hulpmiddelen zoals rolstoel, hoorapparaat, orthopedisch materiaal.
 • Zonnebrillen en contactlenzen.
 • Voertuigen.
 • Materiaal van een fuif (is geen scoutsactiviteit, maar een evenement).

Wat is er verzekerd?

 • Accidentele beschadigingen.
 • Stormschade, brandschade, overstroming enzovoort voor een bedrag hoger dan het standaardbedrag.
 • Schade tijdens vervoer, laden en lossen.
 • Vandalisme.
 • Diefstal met braak of geweldpleging (PV laten opmaken).
 • Staking en oproer.
 • Opgelet: voor een gsm, gps of mp3-speler is er een vrijstelling van 65 euro per toestel.

Wat kost deze verzekering ?

 • 8,25‰ van de verzekerde waarde.
 • Minimumpremie van 20,45 euro (vraag best zoveel mogelijk materiaal in één keer aan).

Verzekerde bedragen

 • Maximum te verzekeren bedrag per activiteit: 247.893,52 euro.
 • Maximum te verzekeren bedrag per tent: 2478,94 euro.
 • Vrijstelling: 247,89 euro (geen vrijstelling voor persoonlijke voorwerpen).
 • Vrijstelling voor gsm, gps of mp3-speler: 65 euro.
 • Totale nieuwwaarde per fiets: max. 495,79 euro.
 • Persoonlijk materiaal: maximum 2000 euro ter verzekeren per persoon.

Welke gegevens heb je nodig om deze verzekering te kunnen aanvragen?

 • Locatie van de activiteit.
 • Groepsmateriaal: aard, soort materiaal, model, grootte, aantal en nieuwwaarde.
 • Voor materiaal van derden: voornaam, naam en adres van de eigenaar. Aard, soort materiaal, model, serienummer, aantal en nieuwwaarde.
 • Voor persoonlijke voorwerpen: lidnummer, voornaam, naam en adres van de eigenaar. Soort materiaal, model, serienummer, merk, aantal en nieuwwaarde.

Wanneer verzeker je tenten?

Waarborgen en extra informatie vind je in onze brochure Goed verzekerd? en in de polis.