Zoek
Verzekeringen voor ondersteunende verenigingen, bv. vzw's

Wanneer neem je deze verzekering?

  • Je bent een ondersteunende vereniging verbonden aan een scouts- of gidsengroep.
  • Je leden zijn geen lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Je vergadert, je organiseert kleine evenementen …
  • Je hebt een lokaal en/of terreinen in eigendom.
  • Je staat op het punt om een nieuw lokaal te bouwen of jullie oude lokaal grondig te renoveren.
  • Je maakt regelmatig contracten op, bv als je het scoutslokaal of -materiaal verhuurt.
  • Je wil verzekerd zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, brand, ABR (algemene bouw risico's) ...

Wat kost deze verzekering per jaar?

  • Ethias stuurt jouw groep een offerte op maat, afhangend van het soort activiteiten dat de VZW doet en afhankelijk van je gewenste verzekeringen.

Hoe vraag je deze verzekering aan?

Meer info over "Is mijn vzw in regel?"

Waarborgen en extra informatie vind je in onze brochure Goed verzekerd? en in de  polis.