Zoek
Hoe word ik animator?

Jij bent begonnen aan een traject dat leidt naar het attest animator.

 

Het traject ziet er zo uit:

Er zijn twee zaken die je doorheen je traject loodsen. Enerzijds is er de Kavotool waar je jouw voortgang in het traject kan volgen. Achteraf kan je hier ook je attest downloaden.  Anderzijds is er het trajectboekje dat je inhoudelijke handvaten aanbiedt.

KAVO ID

Een KAVO ID moet je aanmaken op www.mijnkadervorming.be.  Iedereen die een traject wil starten moet een KAVO ID aanmaken en dit doorgeven bij inschrijving.

Door je KAVO ID kan je gekoppeld worden aan een cursus, een stageplaats en kunnen wij als je alles achter de rug hebt je attest aanvragen.

Een stappenplan vind je hier. Zorg dat je je rijksregisternummer bij de hand hebt.

Trajectboekje

Je krijgt bij aanvang van deze cursus een trajectboekje. Tijdens de cursus, gedurende je stage en op het evaluatiemoment zal je met dit boekje aan de slag gaan. Je vind er een neerslag van jou groeipad in het herkennen en verwerven van de vooropgestelde competenties. Je kan er wat je leert in noteren en een overzicht behouden over je groeiproces.

RAAK HET NIET KWIJT!

Wat doe ik nadat ik op cursus ben geweest?

50u stage

Je kan pas aan de stage beginnen als je 50u vorming achter de rug is en op het einde van de vorming beschikt over de basiscompetenties van een animator.

Om stage te doen heb je drie dingen nodig.

1. Een stageplaats

Je mag kiezen waar je stage doet. Stage kan je doen in je eigen scoutsgroep of een andere jeugdverenging zoals het speelplein, een vakantiekamp ed. Controleer steeds of de organisatie waar jij stage wil doen, erkend is om dit te mogen doen. Meer informatie daarover vind je op www.mijnkadervorming.be  Een sportkamp zal bijvoorbeeld niet lukken.

Als je in je eigen scoutsgroep stage wil doen is het belangrijk dat je scoutsgroep geregistreerd is als stageplaats.

Dat kan je doen op www.mijnkadervorming.be

Je hoeft dat niet zelf te doen,  spreek je VGA hierover aan. Hij heeft  hierover ook een mail gekregen.

2. Trajectboekje

Zie eerder. Ook tijdens je stage zal je hiermee aan de slag gaan. Samen met je stagebegeleider zal je bekijken waarin je gegroeid bent, wat je goed kan en wat je werkpunten zijn.

3. Stagebegeleider

Je kan geen stage doen, zonder stagebegeleider.

Een stagebegeleider is iemand die één van de volgende ervaringen heeft:

  • Attest Instructeur
  • Attest Hoofdanimator
  • Pedagogisch diploma (leerkracht, Sociaal Cultureel Werk, Master Pedagogische Wetenschappen…)
  • Beroepskracht Jeugddienst of jeugdwerk
  • Bewijs van deelname aan workshop voor stagebegeleiding (*bv. De vorming coaching die op basisweekend gegeven wordt.)

Evaluatiemoment

Na het volgen van de animatorcursus of gilwell + basisweekend en een stage van 50 uur kan je je kadervormingstraject afronden door deel te nemen aan een evaluatiemoment. Dit duurt 4 uur.

Dit evaluatiemoment dient als reflectiemoment over het hele kadervormingstraject.

Meer info hierover vind je hier.

 

Voor al je vragen of bedenkingen, spreek iemand van je begeleiding aan, mail naar vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be of 03 231 16 20