Zoek
Veelgestelde Vragen

Wat is een KAVO ID?

Een uniek identificatienummer die je toegang geeft tot www.mijnkadervorming.be. Deze ID heeft elke deelnemer nodig om een attest te behalen. Deelnemers moeten zich zelf registeren met hun e-id en ons hun KAVO-ID doorgeven. We leggen uit hoe je zo'n KAVO ID aanvraagt en gebruikt.

 

Ik heb dit werkjaar mijn Gilwell/basisweekend gedaan. Moet ik in datzelfde werkjaar ook mijn basisweekend/Gilwell doen wil ik het attest Hoofdanimator halen?

Neen, je moet het volledige traject (basisweekend + Gilwell + stage) wel binnen de 3 jaar voltooien als je het attest wilt behalen.

 

De hoofdanimatorcursus bestaat uit 2 luiken: Gilwell en basisweekend. Welke van de twee volg ik eerst?

De volgorde waarin je de beide luiken volgt maakt niet uit. Je doet ze best snel na elkaar, want je stageperiode begint pas te lopen na het volgen van beide luiken.

 

Ik ben op animatorcursus geweest. Binnen welke termijn moet ik mijn stage voltooien?

Je moet het volledige traject voltooien binnen de 3 jaar. Het volledige traject omvat de 50 uren vorming, 50 uren stage..

 

Hoe moet ik mijn groep registreren als stageplaats?

Surf naar www.mijnkadervorming.be en klik op 'registreer stageplaats'. Vul als naam de officiële naam van je scoutsgroep in, samen met het groepsnummer.

 

Mag enkel de Verantwoordelijke voor de Groepsadministratie (VGA) een stageplaats registeren?

Neen, dat kan iedereen van je groep. Scouts en Gidsen Vlaanderen stuurde echter op 16 november 2015 een e-mail naar alle VGA's met de vraag om dit te doen voor hun groep. Het is namelijk van belang dat er 1 iemand van je groep dit registreert.

 

Ik krijg mijn groep niet geregistreerd als stageplaats.

Komt je groep na registratie niet op de lijst van stageplaatsen? E-mail naar kadervorming@cjsm.vlaanderen.be of bel hen op 02 553 69 73.

 

In mijn groep is er niemand die aan de voorwaarden voldoet van stagebegeleider, wat nu?

Informeer bij je groepsleiding. Misschien is er iemand van oud-leiding die wel voldoet? Anders kan je ook bij de districtscommissarissen (DC's) informeren. Zij kunnen dan eventueel informeren bij de gouw.

 

Kan iemand die een pedagogische opleiding volgt, maar het diploma nog niet behaald heeft, stagebegeleider zijn?

Vanaf het moment dat de begeleider via een getuigschrift kan aantonen dat hij in hoger onderwijs 60 uur pedagogische vorming heeft gevolgd, voldoet hij aan één van de voorwaarden om stagebegeleider te mogen zijn.

 

Ik ben mijn trajectboekje kwijt. Wat nu?

Erg jammer dat je dit persoonlijk werkdocument kwijt bent, want dan ben je ook kwijt wat jij of je begeleiding erin schreef tijdens de cursus. Je kreeg dit boekje bij de aanvang van de cursus en moet dit tijdens het hele traject goed bijhouden en meenemen naar de stageplaats en de eindevaluatie. Laat zeker iets weten op vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 

Heeft het belang om mijn attesten ter vermelden in een sollicitatiebrief?

Attesten in het jeugdwerk worden zeker erkend en gewaardeerd bij sollicitaties. Het impliceert een aantal vaardigheden, kennis en attitudes eigen aan jeugdwerk die ook op de werkvloer als beroepskracht essentieel zijn. Vergeet dit zeker niet te vermelden op je CV.

 

Een leiding volgde cursus bij een andere organisatie (bv. bij het speelplein) en wil zijn stage doen bij de scouts. Kan dat?

Ja, als je scoutsgroep een stageplaats is. Daarvoor moet je groep geregistreerd zijn als stageplaats op www.mijnkadervorming.be en een gekwalificeerde begeleider hebben. In dat geval meldt de leiding dat je aan de andere organisatie (bv. VDS voor speelplein) voor aanvang van de stage, dat hij of zij stage wil lopen bij de scouts.

De organisatie waarbij de leid(st)er de cursus volgde (bv. VDS), blijft de deelnemers opvolgen ongeacht waar de stage plaatsvindt. Dat betekent dus dat de VDS een stageplaats moet faciliteren, dat ze je moet opvolgen tijdens de stage, dat je het evaluatiemoment bij de VDS doet en enkel en alleen de VDS jouw attest kan aanvragen.