Zoek
Boekhouding voor vzw

De vzw-wetgeving is gewijzigd op 1 mei 2019. Hierdoor bestaan er nu micro-vzw's, kleine vzw's en "andere dan kleine vzw's".
Voor elke categorie van vzw zijn er andere verplichtingen en documenten.

Je kan het volledige overzicht raadplegen op de website van Scwitch.

Indienen patrimonium- en rechtspersonenbelasting

Voor 31 maart van elk jaar moet een vzw al zijn  patrimonium en spaargelden aangeven bij de fiscus. Je krijgt als vzw hiervoor geen vraag; je moet dit gewoon weten en spontaan aangeven.

Een vzw moet ook elk jaar een aangifte rechtspersonenbelasting indienen.

Tips

  • Neem een kalenderjaar als boekjaar, en dus niet een scoutsjaar. Dat is gemakkelijker voor je aangifte rechtspersonenbelasting en om de jaarrekening neer te leggen bij de griffie.
  • Zorg dat je inkomsten in verhouding staan tot het doel van je vzw, dus tot je uitgaven. Lees hierover ook de pagina's over omgaan met geld.
  • Het originele dagboek waarin je de in- en uitgaven bijhoudt, dien je gedurende 7 jaar te bewaren te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan. Ook de bewijsstukken (de "rekeningetjes") houd je tot dan bij.