Zoek
Boekhouding voor vzw

De wetgeving legt normen op i.v.m. de boekhouding van een vzw. In onze vzw-brochure Vzw ... een goed idee? vind je er alvast meer informatie over terug.

De federale overheidsdienst Justitie maakte ook een uitgebreide folder over de boekhouding van kleine vzw's.

 

Modelboekhoudingen

Om de boekhouding te voeren kun je gebruik maken van modelboekhoudingen:

 

Goedkeuring en neerlegging

De raad van bestuur van je vzw moet binnen de zes maanden na het afsluiten van een boekjaar de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voorleggen aan een algemene vergadering. Elk jaar moet je vzw dus minstens één algemene vergadering houden waarop dan de rekeningen van het voorbije jaar worden goedgekeurd.

Nadien moet je op de griffie van de ondernemingsrechtbank zowel de bijlage B als de bijlage C neerleggen. 

 

Indienen patrimonium- en rechtspersonenbelasting

Voor 31 maart van elk jaar moet een vzw al zijn  patrimonium en spaargelden aangeven bij de fiscus. Je krijgt als vzw hiervoor geen vraag; je moet dit gewoon weten en spontaan aangeven.

Een vzw moet ook elk jaar een aangifte rechtspersonenbelasting indienen.

 

Tips

  • Neem een kalenderjaar als boekjaar, en dus niet een scoutsjaar. Dat is gemakkelijker voor je aangifte rechtspersonenbelasting en om de jaarrekening neer te leggen bij de griffie.
  • Zorg dat je inkomsten in verhouding staan tot het doel van je vzw, dus tot je uitgaven. Lees hierover ook de pagina's over omgaan met geld.
  • Het originele dagboek waarin je de in- en uitgaven bijhoudt, dien je gedurende 7 jaar te bewaren te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan. Ook de bewijsstukken (de "rekeningetjes") houd je tot dan bij.