Zoek
Modelstatuten voor een scouts-vzw

Wanneer je een vzw opricht, dienen er statuten te worden opgemaakt.

In onze vzw-brochure Vzw ... een goed idee? vind je twee modelstatuten waarmee je aan de slag kan.

Gelijkaardige modelstatuten vind je ook hieronder. Deze modelstatuten bevatten echter nog een pak extra randinfo via voetnoten die je een diepere juridische achtergrond bieden, wat je kan helpen bij de opmaak van de statuten.

Als je nieuwe statuten opgemaakt hebt, of als je bestaande statuten wijzigt, kun je die laten nakijken via het verbond. Je stuurt de statuten op naar beheer@scoutsengidsenvlaanderen.be. Na controle krijg je de commentaar doorgestuurd.

 

Nieuwe vzw-wetgeving

In 2002 ging de nieuwe vzw-wetgeving in voege, ter vervanging van de oude wet die al dateerde van 1921.

We maakten een eigen overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vzw-wetgeving. Bedoeling was om correct, bondig én leesbaar te schrijven.

De volledige tekst van de vzw-wet kan je vinden op de site van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's.

 

Samenstelling van je scouts-vzw

Een goed georganiseerde vzw biedt een stabiel kader, zodat leiding zich kan concentreren op de werking van de groep. Aan de andere kant mag de vzw geen eigen leven beginnen leiden, compleet los van de groep.

De twee belangrijkste organen van de vzw zijn de Algemene Vergadering (AV), die de strategie en het beleid uitzet, en de Raad van Bestuur (RvB) die de dagelijkse werking voor zijn rekening neemt.

Zorg dat de actieve leiding (groepsraad) een doorslaggevende stem heeft op de Algemene Vergadering. Pols ook bij ouders of oud-leiding of ze interesse hebben om lid te worden van de AV. Zij hebben een band met de groep en een beter overzicht over wat er de afgelopen jaren wel of niet goed liep. Zo kunnen zij de continuïteit verzekeren.

Ook de Raad van Bestuur bestaat best uit mensen die zich verbonden voelen met de groep en daarom nog iets extra willen doen. Maar zoek daarvoor vooral mensen met specifieke kennis en/of ervaring: iemand met bouwtechnische kennis bijvoorbeeld als jullie willen bouwen. Verder ook iemand aan die zich ontfermt over de administratie en een vaste vertegenwoordiging vanuit de groepsraad.

De vzw-wetgeving legt een aantal regels en verplichtingen op. En afhankelijk van de activiteiten van de vzw moet je ook een aangepaste verzekeringspolis afsluiten.