Zoek
Waarvoor heb je een vzw nodig?

Een scouts- en gidsengroep is altijd een feitelijke vereniging. De groep heeft dan geen rechtspersoonlijkheid. Het gaat dus altijd om één of meer leid(st)ers die persoonlijk een contract ondertekenen bij het vastleggen van een kampplaats, een fuifzaal, een bestelling bij de brouwer...
Deze werkwijze is dan ook het handigste voor een groep. Bij andere structuren komt er altijd heel wat administratie bij kijken. Bovendien ben je als leiding goed verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.

PRO - Wanneer kies je voor een vzw?

 • Veilig beheer van patrimonium op lange termijn:
  • bij het structureel opbouwen van kapitaal voor een gebouw; de constructie of het verwerven van een gebouw; bij het 'bezitten' van een gebouw (als eigenaar, via een erfpacht of recht van opstal, ...)
  • wanneer de groep boten, een belangrijk bedrag op rekening heeft staan of een belangrijk bedrag aan materiaal (bijvoorbeeld een grote tent) bezit: vanaf 20.000 euro
 • Als je regelmatig contracten moet tekenen:
  • Bij verhuren van een lokaal of materiaal, zeker als je frequent verhuurt. De aansprakelijkheid van leiding daalt dan, ze moeten niet steeds de contracten tekenen in eigen naam. De contracten worden immers getekend in naam van de vzw.
 • Bij terugkerende grote activiteiten of evenementen
  • Om de groep financieel en qua aansprakelijkheid in te dekken.

Als je groep een vzw heeft opgericht, bijvoorbeeld voor de lokalen, dan zorg je best ook dat het dure materiaal daar in zit.

CONTRA - Wanneer hoeft een vzw niet? Wat zijn aandachtspunten?

 • Een vzw is niet nodig als je niet valt onder de redenen van PRO.
 • De groep moet blijvend aandacht hebben voor de continuïteit van de vzw
 • Slapende (inactieve) vzw's hebben meer risico, die kan je dus best opdoeken
 • Je moet geen vzw oprichten voor geldactiviteiten die enkel de jaarlijkse werking en takkassen spijzen
 • Het oprichten hoeft niet de taak te zijn van jonge leiding, er zijn immers heel wat regels en verplichtingen
 • Niet onbelangrijke kosten:
  • Er zijn heel wat wettelijke verplichtingen aan verbonden, zoals boekhouding en jaarrekening neerleggen, publicaties in het staatsblad. En deze zaken kosten wel wat geld. Bovendien is het niet altijd handig om al je inkomsten te moeten rechtvaardigen, als die slechts voor korte tijd opgespaard en weer aangewend worden.
  • Administratieve kosten: rechtspersonenbelasting betalen
  • Uitgebreidere verzekeringspolis: verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, uitbating, ...

Wat doet een vzw?

 • behandelt de wettelijke/juridische en verzekeringsmaterie voor een gebouw
 • idem voor groot materiaal en boten
 • draagt de verantwoordelijkheid bij grote evenementen
 • bij verhuur schetst de vzw het kader; het contract wordt opgemaakt vanuit de vzw
 • beheer van het patrimonium van de groep:
  • beslissen over en uitvoeren van investeringen aan het gebouw
  • zorgen voor de nodige inkomsten, bijvoorbeeld uit verhuur
  • beheer van de middelen op lange termijn

Wat doet een vzw niet?

 • zich moeien met de pedagogische werking van de groep
 • het werkingsgeld van de groep beheren (lidgelden, eigen rekeningen in eigen beheer, takrekeningen, ...)
 • de praktische regeling van een verhuur kan eventueel door de groep zelf gebeuren

Wisselwerking tussen vzw en groep:

 • opvolgen van lokalenvisum
 • goede relaties onderhouden met de groep
 • grote aankopen en investeringen door de groep gebeuren in samenspraak met de vzw

 

Zit je nog met specifieke vragen waarop je het antwoord hier niet terugvindt, aarzel dan niet om te e-mailen naar beheer@scoutsengidsenvlaanderen.be.